Seminar, Kurs, Betongelement, Betongelementboka

Digitale elementkurs for konstruktør og RIB

28. mar 2022 til 14. nov 2022 Nettbasert
Se påmeldingsskjema for pris
Påmeldingsfrist Frem til dag før hvert enkelt minikurs

I 2022 vil vi tilby en rekke digitale elementkurs med hovedtema fra Betongelementbøkene. Kursene vil bli avholdt digitalt i Zoom. Link til sendingen vil bli sendt ut i til påmeldte som kalenderinvitasjon i forkant av kurset.

Det er 7 minikurs å velge mellom. Varighet er fra 2 til 3 timer. Det avholdes to forskjellige kurs per avsatt dag hvor ett vil bli avholdt fra ca. kl.09:00-11:00 og ett kl. 13:00-15:00. Du velger i påmeldingsskjema om du ønsker å delta på alle minikurs eller kun noen. Denne kursserien vil bli avholdt to ganger i 2022. Første gjennomføring mellom den 28.mars og 27. juni og den andre mellom 8. august og 14. november.

28. mars kl. 09.00-11.00 – Dimensjonering av trykkforbindelser

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka Bind B kapittel 17 – Trykkoverføring i betong og 18 – Trykkoverføringer i forbindelser.

Kurset vil gi en gjennomgang av teori og beregningseksempel for trykkoverføring i betong og forbindelser.

28. mars kl. 13.00-15.00 - Dimensjonering av strekkforbindelser

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka Bind B kapittel 19 - forankring av stål. Dette kapitlet omhandler dimensjoneringsgrunnlaget for festemidler av stål. Kurset vil gi en gjennomgang av teorigrunnlag samt enkle beregningseksempler for ofte brukte stålforankringer.

23.mai kl. 09.00-11.00 - Hulldekkeskiver - grunnleggende metode   

Seminaret tar for seg beregningsregler i henhold til NS-EN 1168 i tillegg til aktuelle kapitler i Betongelementboken (BEB).

Kurset vil gi en gjennomgang av ulike avstivningssystemer for betongelementkonstruksjoner og en oppsummering av fordeler og ulemper.

23.mai kl. 13.00-15.00 - Hulldekker – sikkerhetstilrådninger

Betongelementforeningen har utarbeidet to sikkerhetstilrådninger for prosjektering og montasje av hulldekker. Den ene tilrådningen er fra 2019 og den siste er fra 2021.  Kurset vil gi en gjennomgang av begge disse tilrådningene.

13. juni kl. 13.00-15.00 - Dimensjonering av skjærforbindelser

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka bind B – Skjæroverføring.

Dette kapitlet omhandler skjæroverføring i knutepunkter. Det innebærer skjæroverføring mellom to betongelementer, mellom betongelement og betongkonstruksjoner og mellom betongelementer og stål.

Kurset vil gi en gjennomgang av typiske forbindelser med regneeksempler.

27. juni kl. 09.00-11.00 - Planlegging av midlertidige avstivingssystemer del 1

Seminaret tar for seg deler av Betongelementboka bind G - Transport og montasje og Bind I - Avstivning i montasjefasen. Det vil rettes spesielt fokus på beregning av naturlaster (snø- og vindlaster) med reduserte returperioder.

I tillegg tar seminaret for seg hvilke betingelser som må legges til grunn for bruk av laster med kortere returperioder i tilknytning til midlertidig avstivning.  

27. juni kl. 13.00-15.00 - Planlegging av midlertidige avstivingssystemer del 2

Seminaret tar for seg deler av Betongelementboka Bind I – Avstiving i montasjefasen.

08. august kl. 09.00-11.00 - Hulldekkeskiver - grunnleggende metode   

Seminaret tar for seg beregningsregler i henhold til NS-EN 1168 i tillegg til aktuelle kapitler i Betongelementboken (BEB).

Kurset vil gi en gjennomgang av ulike avstivningssystemer for betongelementkonstruksjoner og en oppsummering av fordeler og ulemper.

08. august kl. 13.00-15.00 - Hulldekker – sikkerhetstilrådninger

Betongelementforeningen har utarbeidet to sikkerhetstilrådninger for prosjektering og montasje av hulldekker. Den ene tilrådningen er fra 2019 og den siste er fra 2021.  Kurset vil gi en gjennomgang av begge disse tilrådningene.

05. september kl. 09.00-11.00 – Dimensjonering av trykkforbindelser

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka Bind B kapittel 17 – Trykkoverføring i betong og 18 – Trykkoverføringer i forbindelser.

Kurset vil gi en gjennomgang av teori og beregningseksempel for trykkoverføring i betong og forbindelser.

05. september kl. 13.00-15.00 - Dimensjonering av strekkforbindelser

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka Bind B kapittel 19 - forankring av stål. Dette kapitlet omhandler dimensjoneringsgrunnlaget for festemidler av stål. Kurset vil gi en gjennomgang av teorigrunnlag samt enkle beregningseksempler for ofte brukte stålforankringer.

03. oktober kl. 09.00-11.00 - Dimensjonering av skjærforbindelser

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka bind B – Skjæroverføring.

Dette kapitlet omhandler skjæroverføring i knutepunkter. Det innebærer skjæroverføring mellom to betongelementer, mellom betongelement og betongkonstruksjoner og mellom betongelementer og stål.

Kurset vil gi en gjennomgang av typiske forbindelser med regneeksempler.

14. november kl. 09.00-11.00 - Planlegging av midlertidige avstivingssystemer del 1

Seminaret tar for seg deler av Betongelementboka bind G - Transport og montasje og Bind I - Avstivning i montasjefasen. Det vil rettes spesielt fokus på beregning av naturlaster (snø- og vindlaster) med reduserte returperioder.

I tillegg tar seminaret for seg hvilke betingelser som må legges til grunn for bruk av laster med kortere returperioder i tilknytning til midlertidig avstivning.  

14. november kl. 13.00-15.00 - Planlegging av midlertidige avstivingssystemer del 2

Seminaret tar for seg deler av Betongelementboka Bind I – Avstiving i montasjefasen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: