Kurs

Lederutviklingsprogram for montasje BAS'er og Formann i 2023

7. mar 2023 til 23. mai 2023
Påmeldingsfrist 13.februar

Betong Norge har nå gleden av å tilby et lederutviklingsprogram for montasjeBAS og Formann. Ledelse på byggeplass vil alltid ha en fellesnevner: det er mennesker i det! Disse menneskene er du avhengig av for å lykkes som operativ leder, du skal faktisk skape resultater gjennom dem.

Dette programmet handler om nettopp det: den personlige og menneskelige dimensjonen av prosjektledelse, selve lederskapet: Hvordan skal du skape resultater gjennom andre?

Hvordan BAS’er og Formenn leder folkene sine, vil være x-faktoren i ethvert prosjekt.

Lederskap er nemlig mer krevende å bokse opp enn administrativ styring. Det handler om atferd og person, med både tanker, følelser, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en kultur og kontekst.

Derfor tilbyr vi nå et program som setter fokus på nettopp dette, ledet av to av Norges mest erfarne og dyktige lederutviklere.

Programmets oppbygning, datoer og sted

Programmet består av 3 samlinger av hhv. 2 + 1 + 1 dagers varighet.

Alle deltakere får individuell coaching mellom hver samling.

Datoer for samlingene er:

 • Samling 1: 7-8.mars
 • Samling 2: april
 • Samling 3: mai

Sted for samlingene er Næringslivets hus, Middelthuns gt. 27, 0368 Oslo

Målgruppe

Programmets målgruppe er montasjeBAS og Formann. Det vil være godt egnet både for de som er erfarne og de som er nye i rollen som leder.

Målsettinger og temaer for programmet

Overordnede målsettinger

 • BAS’er og Formenn som profesjonaliserer og utvikler sitt eget lederskap for bedre resultater og prosjektgjennomføring
 • Programmet skal gi synlige resultater i form av konkrete KPI-forbedringer og/eller endret lederatferd.

Temaer

 • Jeg som leder, muligheter og begrensninger i egen personlighet
 • Å sette og forankre nye mål og ambisjoner
 • Målstyrt oppfølging av ansatte
 • Ledersystematikk
 • Egen og andres påvirkning
 • Feedback
 • Ansvarlighet og eierskap
 • Arenaer for påvirkning, samhandling og resultatsikring
 • Coaching
 • Lederen som rollemodell

Hver deltaker vil i løpet av hver samling identifisere konkrete forbedringstiltak som han/hun tar med seg og implementerer i egen organisasjon. Tiltakene vil bli fulgt opp av individuell coaching mellom samlingene.

Pris

 • NOK 24.000,- eks. moms per deltaker
 • Reise/opphold kommer i tillegg

Kursansvarlige

Terrosa Consulting er ansvarlige for gjennomføringen av programmet med to av sine mest erfarne lederutviklere, Erik Simensen og Stig Østebø.

Du kan lese mer om dem her: https://www.terrosa.no/konsulenter

Påmelding

Du melder dine ansatte på programmet ved å maile erik.simensen@terrosa.no 

Påmeldingsfrist: 13. februar

Spørsmål

Har du spørsmål om programmet, kan du kontakte Erik Simensen i Terrosa Consulting

Tlf. 46925069, e-mail: erik.simensen@terrosa.no

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: