Pilotklasse Byggmontasjefaget

7. sep 2023 til 16. nov 2023
Påmeldingsfrist 31.aug

Praktisk info

Kurset foregår over en periode på ca. 3 måneder. Totalt vil det være 6 samlinger hvor av første er en fysisk samling for oppstarten av kurset. De følgende 5 samlingene vil foregå over nett. Mellom samlingene skal deltagerne gjennomføre selvstudie. Selvstudiet er bygd opp av videoer og oppgaver deltagerne skal gjennomgå på egenhånd. Under samlingene vil det være forelesninger, gruppeoppgaver og tilrettelegging for veiledning. Samlingene går over en dag av gangen.

NB! Info om oppmelding

Deltagerne til kurset må selv melde seg opp til teoretisk eksamen gjennom sitt hjemfylke. Oppmeldingsperioden for høsteksamen er mellom den 1. og 15. september. (Obs! Viken fylkeskommune har i år tidligere frist som følge av oppdeling av fylket(30. juni)

Gå inn her for å finne veiledning for oppmelding av praksiskandidater

Eksamensdato er enda ikke satt, men blir trolig i løpet av siste halvdel av november

Oppstart: 7. september (6 samlinger med 2 ukers mellomrom. Første fysisk, resten på nett (Zoom).

Deltakeravgift: Den første pilotklasse er gratis for deltagerne, mens det neste kurset vil ha en deltageravgift. Det er begrenset med plasser på kurset og de som ikke får plass i pilotklassen vil få tilbud om deltagelse på neste kurs. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: