Hvorfor betongelementer?

Riktig fremstilling av betong som sikrer lang levetid er en av nøkkelene til et miljøriktig og moderne bygg. Flere av de eldste betongbyggene i verden har bestått i mer enn 2000 år. Forspente betongelementer kombinert med optimaliserte elementformer gir en overlegen bærekapasitet for mindre materialbruk. Dette åpner opp for store, søylefire arealer som vil gjøre det enklere å endre et byggs funksjon etter behov. Materialbesparelsene som tillattes på grunn av forspenning og optimalisering av formene, gir store miljøgevinster. For eksempel vil betongmengden ved bruk av hulldekker reduseres med opptil 50% i dykkesystemene, sammenliknet med massive dekker.

Fabrikkproduserte betongelementer gir redusert byggetid, samt økt kvalitet på konstruksjoner. Dette er sant fordi betongelementer blir produsert i kontrollerte omgivelser hvor det er mulig å gjennomføre mer nøyaktige kvalitetskontroll. Store deler av arbeidet blir flyttet innendørs, og dermed sparer man byggetid. Man reduserer også behovet for anleggsmaskiner og arbeidstimer på byggeplassen, som er positivt for HMS, lokalmiljøet og klimagassutslipp. Norges kalde klima gjør det ofte vanskelig å støpe utendørs og taller for å flytte produksjonen på fabrikk. Å bygge med betongelementer gir derfor et klart konkurransefortrinn for mange typer bygg- og anleggsprosjekter.

Historie

Betongelementproduksjon har eksistert i Norge helt siden slutten av 1800-tallet, men bygninger med bæresystemer av betongelementer slik vi kjenner det i dag, fikk gjennomslag i midten av 1950-årene når forspenningsteknikker ble etablert. Allerede på 1960-tallet hadde norsk betongelementindustri et godt fotfeste.

I dag produserer norske betongelementfabrikker ca. 3 millioner kvadratmeter bygg årlig. Bransjen i Norge har en omsetning på 7 milliarder kroner og bedriftene har om lag 3000 ansatte som bidrar til at samfunnet kan realisere bygg og anlegg i hele landet. Betongelementprodusentene miljødeklarer produktene sine og jobber kontinuerlig med å forbedre miljøegenskapene. Dekkesystemer av betongelementer har like gode eller bedre miljøegenskaper gjennom livsløpet enn dekkesystemer av massivtre i større konstruksjoner.[1] Det er også stort fokus på digitale løsninger i bransjen for å effektivisere alle ledd i verdikjeden. Med mer automasjon og digitalisering på betongelementfabrikkene vil konkurransefortrinnet øke ytterligere.

[1] Betongelementforeningen, 14 grunner til å bygge med betong, side 1 og 2

Bilderettigheter Block Berge Bygg.

Bransjens arbeidsområder

 I betongelementbransjen er det mange fagfelt, først og fremst å utvikle og tilpasse løsninger etter kundens behov. En salgsavdeling utarbeider skisser til løsninger for bæresystem som bidrar til verdiskapning for kunden i et kost/nytte-perspektiv. En selger vil da ha ansvaret for all kontakt med kunde frem til en kontrakt er inngått og en prosjektleder overtar ansvaret for gjennomføringen av prosjektet. Deretter prosjekteres komplette bæresystemer i betongelementer, men ofte også i kombinasjon med plasstøp og stålkonstruksjoner. Dette utføres ofte av produsentens egne konstruktører. Fabrikken produserer så de nødvendige betongelementene til prosjektet, og det leveres til byggeplassen. Et godt organisert montasjelag med godkjente montasjebaser og montasjeledere sørger for å montere elementene på byggeplassen på en sikker måte til riktig kvalitet og tid.

Bilderettigheter Contiga AS.

Betongelementbransjen har stadig behov for nytenkende og engasjerte medarbeidere. Dette er en bransje med stor fremtidig potensiale. I et samfunn med økende fokus på miljø og bærekraft er det viktig med innovative og smarte løsninger. Det kommer stadig nye forretningsområder hvor en kan spesialisere seg. UHPC (Ultra-High Performance Concrete) er et av disse nye områdene det forskers på. Dette er betong som bærer flere ganger kapasiteten til tradisjonell betong. Digitalisering av produksjonen og byggeplassen, samt bruk av BIM er også i konstant utvikling. Prefabrikkering i samferdselssektoren har også et stort uutnyttet potensial i Norge. Til sammenlikning bygges opptil 90% av broer i Nederland med prefabrikkerte betongelementer. Der er betongelementer normen, fremfor plasstøpt betong.

Bilderettigheter: Spenncon AS.

Bilderettigheter: Spenncon AS.

Arkitektur

Bæresystem med betongelementer gir arkitekter økt frihet ved hjelp av større dekkespenn med færre søyler og bærepunkt. Betongelementer tillater også for lav byggehøyde, god lydisolasjon og brannkrav uten behov for fordyrende løsninger. Prefabrikkerte elementer av betong i fasader gir ubegrenset valg av utrykk og estetiske løsninger. Ved hjelp av spesielle støpeteknikker på fabrikk kan det lages fasadeelementer med ubegrenset valg av farger, mønstre og fasonger.

11 av de 12 byggene på Barcode i Oslo er konstruert med prefabrikkerte betongelementer. Dette er et bevis at bruk av betongelementer gir slanke og fleksible bygg uten limitasjon til hverken form, uttrykk eller størrelse.

(Black and White) Ulappatori Housing, Finland. Photography by Graphic Concrete Ltd.

(Colored) H.A.N.S. Industrial Building, Czech Republic. Photography by Graphic Concrete Ltd.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: