Digitale seminarer februar - april

Vi vil i perioden februar - april tilby gratis seminarer. Man kan delta på så mange seminarer man ønsker. Kryss av på de du ønsker å delta på og vi sender ut lenke til seminaret noen dager før gjennomføring. Alle seminarer starter kl 12.00 og varer 2-3 timer.

Seminar 1: Juridisk seminar - kun for medlemmer - 2.feb

Juridisk seminar går over tre timer inkludert spørsmål/debatt til slutt. Seminaret tar for seg aktuelle problemstillinger, med fokus på erfaringene gjennom det siste året. Vi drøfter også kontraktsspørsmål, den nye byggherreforskriften og forhold rundt ekstraordinær prisendring for råvarer og tjenester.

 • ENTREPRISE 
  • Nyheter i rettsutviklingen
   • Lovgiver og departementene
   • Rettspraksis
   • BFJR
   • Nytt fra Standardardiseringen
  • Presiseringer. BEF-vilkår - behov for endringer?
 • ARBEIDSRETT
  • Nyheter i rettsutviklingen
   • Rettspraksis
   • Sentrale lovendringer
   • «Post-Korona» og tiltak
  • Hvordan skal arbeidsgiver tilknytte seg tilstrekkelig med arbeidskraft?
 • Regjeringen har varslet gjennomgang både av innleie-og midlertidig ansettelsesreglene, samt adgangen for deltidsansettelse
 • «Stendi/ Aleris-dommen» skjerper domstolens kontroll av skillet mellom leie av selvstendig næringsdrivende («arbeidsentreprise») og arbeidstaker

Fordragsholdere: Harald Fosse m.fl. fra Advokatfirmaet Hjort.

Start kl: 12:00

Varighet: 2-3 timer

Målgruppe: Daglig ledere og kontraktsansvarlige

Seminar 2: Lokalpolitikkens betydning for oss - Kun for medlemmer - OBS! Flyttes til mai

Seminaret handler om hvordan politiske føringer påvirker konkurransen om prosjektene. Vi deler erfaringer fra miljø- og kommunikasjonssatsingen, hvor vi også inviterer inn politiske beslutningstagere som ser oss utenfra. 

Start kl: 12:00

Varighet: 2 timer

Målgruppe:  Daglig leder, marked, salg, kommunikasjon/varemerke

Seminar 3: HMS i elementbransjen - 16. feb

HMS seminaret handler om logistikk fra fabrikk til byggeplass, med fokus på sikring og håndtering på byggeplass. Vi går også gjennom aktuelle hendelser, regelverksedringer og ting som har skjedd på utstyrs/hjelpemiddelfronten det siste året.

Program kommer

Start kl: 12:00

Varighet: 2 timer

Målgruppe: Formann, BAS, prosjektleder, prosjekterende, transport og logistikk

Tid Tema Foredragsholder
12:15-12:25 Velkommen Thomas Bø
Betong Norge
12:25-12:45 Fallsikring og bruk av fallforhindrende Eirik Stegerud
Aak Safety
12:45-13:00 Pause  
13:00-13:15

Fallulykker og ulykker med prefabrikkerte elementer

Bodil Aamnes Morstue
Arbeidstilsynet
13:15-13:35 Grade 100, KranTeknisk Forening Hermod Pettersen
KranTeknisk Forening

Seminar 4: Miljøevolusjon i byggsektoren - 9.feb

Næringen går gjennom store endringer, og har bedre miljøprofil enn for få år siden. Vi har de samme forventningene til oss selv som samfunnet har til oss, vi skal ned mot null utslipp over produktenes livsløp. Aller helst vil vi at næringene skal være utslippspositiv. Utopsik målsetting? Nei mener vi. Melde deg på seminaret om innovasjon og utslippsreduksjoner i byggenæringen, seminaret er relevant for alle som er nysgjerrige på det grønne skiftet i byggenæringen.

Les programmet her

Seminar 5: Bransjens produkter, materialer og løsninger - 2.mars

Dette seminaret er delt inn i flere foredrag fra  leverandørindustrien. Seminaret tar for seg produkter, tjenester,  materialer og fabrikkutrustning. Detaljert program kommer.

Start kl: 12:00

Varighet: 3 timer

Målgruppe: Produsenter, leverandører 

Tid Tema Foredragsholder
12:00-12:05 Velkommen Thomas Bø
Betong Norge
12:05-12:25 Fra BIM til maskiner Marcus Rodriguez
Building Point Scandinavia
12:25-12:45 Sprinklerbokser i betongelementer Bjørn Ringen
Tyco/Johnson Controls
12:45-13:00 Pause  
13:00-13:20 Fremtidens betongbalkong Arvid Loe
Invisible Connections
13:20-13:40 Nye trappeforbindelser

Espen Lundman Solberg
Invisible Connections

13:40-14:00 Fuging og forankring av betongelement Tom Gefle
Weber
14:00-14:15 Pause  
14:15-14:35 Fasadelementer i fiberbetong Tormod Dalsheim
Byggimpuls
14:35-14:55 Grafisk betong Lotta Brettmark
Graphic Concrete
14:55-15:00 Avslutning Thomas Bø
Betong Norge

Seminar 6: Building Smart Norway/Digitalisering - 16.mars

Seminaret for digitalisering og automatisering vil blant annet ta for seg den nye veilederen for bruk av GTIN i betongelementbransjen samt PDT, og hva det kan bety for bransjen og bedriftene. Detaljert program kommer.

Start kl: 12:00

Varighet: 2-3 timer

Målgruppe: Prosjekterende

Velkommen Thomas Bø, Betong Norge
GTIN Knut Mathisen, GS1 Norway
PDT  
Program kommer  

Seminar 7: Konstruksjonsteknikk - 11.mai

Seminaret tar utgangspunktet i teorigrunnlaget i betongelementbøkene og vil sette fokus på montasjeforutsetninger.

Program kommer.

Start kl: 12:00

Varighet: 2 timer

Målgruppe: Konstruktør

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: