Program

Onsdag 25. januar:

11.3018.00
Seminar onsdag
11.3016.00
EPD-Generator
11.3018.00
Entrepriserett for rookies og erfarne

Torsdag 26. januar:

10.0014.30
Seminarer
10.0014.30
Juridisk seminar

Juridisk seminar med Advokatfirmaet Hjort. Les mer her. 

10.0014.30
HMS ved elementbransjen
10.0014.30
Bransjens produkter til produksjon og montasje
10.0014.30
Bransjens materialer
10.0014.30
Konstruksjonsteknikk
10.0014.30
Operativ ledelse på byggeplass
10.0014.30
HC during assembly process
10.0014.30
Står standardene i veien for utvikling mot karbonnøytralitet?
12.0014.30
Bransjens miljø- og kommunikasjonssatsing
15.0017.10
Betongindustridagene del 1
Hovedsalen
15.0015.05
Åpning av Betongindustridagene 2023
John-Erik Reiersen

Daglig leder

15.0515.25
Det grønne industriløftet og Norsk industri

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Jan Christian Vestre

Næringsminister 

15.3015.45
Equinor’s oppskalering av CO2 lagring for industrielle utslipp – basert på Northern Lights og 26 års erfaring fra CO2 lagring i Nordsjøen

Karbonfangst og -lagring er en del av løsningen når utslippene av klimagasser skal ned. Northern Lights-prosjektet til Equinor, Shell og TotalEnergies inngår i satsningen Langskip. I fase en vil anlegget ha en lagringskapasistet på 1,5 Mtpa, og i fase to 5 Mtpa, dette representere et paradigmeskifte for industrien. 

Torbjørg Fossum

Vice President Global CCS Solutions at Equinor

15.5016.05
Norsk sementindustri i global lederposisjon - Karbonfangst er en nøklene for dekarbonatisering av bygg- og anleggsmarkedet

Brevik CCS er en del av den norske regjeringens "Langskip"-program. Målet er å demonstrere fangst av CO₂ fra industrielle kilder, samt transport og sikker lagring av CO₂. Brevik CCS er Heidelberg Materials og den globale sementindustris mest avanserte prosjekt innen CCS

Karin Comstedt Webb

Head of ESG and Public Affairs

Heidelberg Materials Northern Europe

16.1016.25
Sement og bindemidler med lave klimagassutslipp

Europeisk sementindustri har satt i gang flere enn 50 prosjekter på CCS(U) og nye bindemidler. Foredraget gir et innblikk i ha vi kan vente fra Schwenk fremover.

Reinhold Schneider

CEO SCHWENK Northern Europe

16.3016.35
Klima & Miljø
16.4017.10
Mingling i utstillingsområdet

Vi har 30 utstillere fra mange deler av industrien, benytt anledningen til å møte dine samarbeidspartnere. Dersom det er behov for kundesamtaler stiller Betong Norge møterom til disposisjon.

17.1018.30
Betongindustridagene del 2
Hovedsalen
17.1017.25
Megatunell - sikker vannforsyning

Oslo kommune bygger ut reservevannforsyning til sine 700 000 innbyggere. Prosjektet omfatter blant annet en 19 km lang tunell gjennom kommunene Lier, Hole og Bærum fram til Huseby i Oslo. Vi får høre mer om dette i foredraget, se  https://www.youtube.com/watch?v=417GThGv6ps&t=66s om megaprosjektet

Robert Sturk

Konstruksjonssjef hos Skanska Norge

17.3017.45
Krig i Europa – hva betyr det for oss?

Det er krig i Europa. Vi ser nærmere på bakgrunnen for Russlands angrepskrig mot Ukraina, og konsekvensene det har. Vil vi komme tilbake til et Europa som er gjenkjennbar, der verdier som åpenhet og tillit  igjen preger samhandlingen mellom nasjoner. 

Tor Bukkvoll

Sjefforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt

17.5018.05
Stabilitet i ustabile tider

Europa er i endring og mange interesser er i spill. Er sikkerhet nor vi bør tenke nøyere gjennom? Din bedrift er en del av et større hele, kanskje bedriften er viktigere enn du tror?

Odin Johannessen

Næringslivets sikkerhetsråd

18.1018.25
Prognoser for byggeaktiviteten

I turbulente tider er det vanskelig å forutse fremtiden, politiske og strukturelle endringer kan gjøre det som var gyldige forutsetnigner i går til ugyldige i dag. Kan vi likevel si noe om Byggenæringen fremover? 

Marte Herje Strømme

Analytiker Prognosesenteret

19.3023.00
På kvelden
19.3020.00
Aperitiff

Vi treffes i utstillingsområdet til en apertiff før middag.

20.0023.00
Middag i festsalen

Middag serveres i festsalen med utdeling av Årets Betongelementfabrikk,  Årets Montasjeentreprenør og Årets Ambassadør.

Fredag 27. januar:

09.0012.00
Medlemsmøtet
Hovedsalen
09.0009.15
Ny konkurransekraft

Bedriftens evne til å svare på markedets forventninger er fremdeles en nøkkelfaktor for å lykkes, men har vi god nok forståelse av hva markedet og samfunnet rundt oss forventer?

John-Erik Reiersen

Betong Norge

09.2009.35
Byggmontasjefaget

Byggmontasjefaget har vært i støpeformen siden 2012, da vi fikk til enighet mellom partene i arbeidslivet om oppretting av faget. Foredraget gir et innblikk i hvordan det er bygget opp.

Thomas Bø

Betong Norge

09.4010.00
Kunnskap som innovasjonsmotor

Forskning gir kunnskap om tingenes tilstand, men det kan også være en motor for forbedringer. Foredraget handler om et pågående forskningsprosjekt på fleretasjes boligbygg og studentboliger, der ny kunnskap bidrar til innovasjon.

Anne Rønning

NORSUS

10.0010.30
Pause

Husk å sjekke ut

10.3010.45
Betong Norge i 2023

2022 har vært preget av uro og usikkerhet, samtidig et år med utvikling for Betong Norge. 2023 blir også et år med endringer og der bransjen blir enda tydeligere ut mot resten av samfunnet.

John-Erik Reiersen

Betong Norge

10.5011.10
Betong som beskyttelse i konstruksjoner

Lavkarbonbetong er et virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser fra byggenæringen, disse betongkvalitetene har også andre litt mindre kjente "skarpe" egenskaper. Foredraget handler om betong til bruk i bygg og konstruksjoner som krever et gitt beskyttelsesnivå mot våpenvirkninger.

Tore Børvik

Professor Forsvarsbygg

11.1511.30
Lederskap i urolige tider

Når rammebetingelsen endrer skaper det usikkerhet, hva kan denne usikkerheten brukes til?

Magnus Huth

Cand.psychol, Keiron

11.3012.00
Lunsj
Betongindustridagene 2023 avsluttes med lunsj

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: