Seminarer 26. januar:

Oppstart kl 10.00 Avsluttes senest kl 14.30

Seminar 1: Juridisk seminar

Entreprise

  • Nyheter i rettsutviklingen
   • Lovgiver og departementene
   • Rettspraksis
   • BFJR
   • Nytt fra Standardardiseringen
  • Dagens tekst
   • Plunder og heft – utvikling etter HAB
   • Prisjusteringer i kontrakt

Arbeidsrett (Jens Kristian kommer med noe mer her)

 • Nyheter i rettsutviklingen
   • Rettspraksis
   • Sentrale lovendringer
   • Annet
 • Dagens tekst

Seminaret gjennomføres av Harald Fosse med flere fra Advokatfirmaet Hjort.

Målgruppe: Marked, salg, kontrakt

Seminar 2: Tilbake til tiden før pandemien?

Seminaret handler om bransjens miljø og kommunikasjonssasting, med særlig fokus på hvordan bedriften bør bygge sitt varemerke rundt megatrendene i samfunnet.

Program kommer.

Målgruppe: Marked, salg, kommunikasjon/varemerke

Seminar 3: HMS i elementbransjen

HMS seminaret handler om logistikk fra fabrikk til byggeplass, med fokus på rigg- og håndtering på byggeplass. Vi går også gjennom aktuelle hendelser, regelverksedringer og ting som har skjedd på utstyrs/hjelpemiddelfronten det siste året.

Program kommer

Målgruppe: Formann, BAS, prosjektleder, prosjekterende, transport og logistikk

Seminar 4: Bransjens produkter til produksjon og montasje

I år har vi invitert medlemmer til å holde egne separate miniseminar. Stikk innom for å få med deg produsentenes og leverandørindustriens produkter, materialer og løsninger.

Detaljert program kommer.

Målgruppe: Produsenter, leverandører 

Seminar 5: Bransjens materialer

I år har vi invitert medlemmer til å holde egne separate miniseminar. Stikk innom for å få med deg produsentenes og leverandørindustriens produkter, materialer og løsninger.
Program kommer.

Målgruppe: Prosjekterende

Seminar 6: Fra papir til datalesbar informasjon

Seminaret for digitalisering og automatisering vil blant annet ta for seg den nye veilederen for bruk av GTIN i betongelementbransjen samt PDT-arbeidet knyttet til betongelementer.

Detaljert program kommer.

Målgruppe: Produksjonsledelse

Seminar 7: Konstruksjonsteknikk

Seminaret tar utgangspunktet i teorigrunnlaget i betongelementbøkene og vil fokusere på montasjeforutsetninger.

Program kommer.

Målgruppe: Konstruktør

 

Seminar 8: Operativ ledelse på byggeplass

Ledelse på byggeplass vil alltid ha en fellesnevner: det er mennesker i det! Disse menneskene er du avhengig av for å lykkes som operativ leder, du skal faktisk skape resultater gjennom dem.

Dette foredraget handler om nettopp det: den personlige og menneskelige dimensjonen av ledelse på byggeplassen, selve lederskapet: Hvordan skal du skape resultater gjennom andre?

Hvordan BAS’er og Formenn leder folkene sine fra dag til dag og uke til uke, vil være x-faktoren i ethvert prosjekt.  Lederskap er nemlig mer krevende å bokse opp enn administrativ styring. Det handler om atferd og person, med både tanker, følelser, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en kultur og kontekst.

I denne sesjonen deler Terrosa Consulting sine tanker omkring hvordan BAS’er og Formenn best mulig kan lykkes med å planlegge og utføre sin operative ledelse.

Du møter

STIG ØSTEBØ

Stig har jobbet som som Business Area Manager i Michelin, Country Manager i Fokus Leasing og Daglig Leder i Siemens Financial Services Norge. Erfaringen spenner over salg, personalledelse, prosjektledelse, produkteierskap, leder av nordisk digitalisering og deltakelse i nordiske- og europeiske ledergrupper.

ERIK SIMENSEN

Eriks erfaring som linjeleder kombineres med en tung akademisk bakgrunn og en flott karriere innenfor utvikling av mennesker. Erik ledet teamet som i 2013 vant HR Norges Kompetansepris. Han har blant annet vært Direktør HR Utvikling i ISS, HR Direktør i TDC-Get og har erfaring fra en rekke nordiske og internasjonale prosjekter.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: