Seminarer 26. januar:

Oppstart kl 10.00 Avsluttes senest kl 14.30

Seminar 1: Juridisk seminar

Entreprise

 • Nyheter i rettsutviklingen
   • Lovgiver og departementene
   • Rettspraksis
   • BFJR
   • Nytt fra Standardardiseringen
 • Dagens tekst
   • Plunder og heft – utvikling etter HAB
   • Prisjusteringer i kontrakt

Arbeidsrett

 • Nyheter i rettsutviklingen
   • Rettspraksis
   • Sentrale lovendringer
   • Annet
 • Dagens tekst

Seminaret gjennomføres av Harald Fosse med flere fra Advokatfirmaet Hjort.

Målgruppe: Marked, salg, kontrakt

Seminar 2: Bransjens miljø- og kommunikasjonssatsing - NB. Starter - KL 12:00

KL 12:00 - 14:00

 • Omdømme, merkevarestrategi og bransjens rammevilkår - hvordan alt henger sammen, v/Henriette Grønn
 • Om bransjens miljø- og kommunikasjonsprosjekt - hvorfor, hva er det, status og veien videre, v/Henriette Grønn, John-Erik Reiersen

Det blir god anledning til spørsmål, dialog og innspill.

Målgruppe: Ledere, salg, marked, kommunikasjon

Seminar 3: HMS i elementbransjen

HMS seminaret handler om logistikk fra fabrikk til byggeplass, med fokus på rigg- og håndtering på byggeplass. Vi går også gjennom aktuelle hendelser, regelverksedringer og ting som har skjedd på utstyrs/hjelpemiddelfronten det siste året.

Program

Tid Innhold Foredragsholder
10.00-10.10 Velkommen

Per Ståle Aarstad
Trøndersveis

10.10-10.35 Arbeidstilsynets årlige kompass-rapport

Hans Magne Gravseth
Stami

10.35-10.50 Pause
10.50-11.05 SfS BA Veiledere for montasje

Einar Flakne
Hent

11.05-11.30 Ny standard NS9610:
Fallsikring, Arbeid i høyden, Opplæring og utførelse
Eirik Stegarud
Aak Safety
11.30-12.15 Lunsj

Målgruppe: Formann, BAS, prosjektleder, prosjekterende, transport og logistikk

Seminar 4: Bransjens produkter til produksjon og montasje

I år har vi invitert medlemmer til å holde egne separate miniseminar. Stikk innom for å få med deg produsentenes og leverandørindustriens produkter, materialer og løsninger.

Program

Tid Innhold Foredragsholder
10.00-10.30 Fuging av betongelement

Tom Christian Gefle
Weber

10.30-11.00 Entydig identifikasjon med GETIN-veilederen for betong

Knut Mathisen
GS1

11.00-11.30 Software for planlegging

Nicolaj Stephansen
StruSoft

11.30-12.15 Lunsj
12.15-12.45 Augmented Reality til produksjon og montasje av elementer.
BIM modeller som Hologrammer. Kan det tilføre noe?

Marcus Rodriguez &
Marcin Ciesielski
Building Point Scandinavia

12.45-13.00 EPD for EPS produkter

Rolf Gitlesen
Vartdal Plast

Målgruppe: Produsenter, leverandører 

Seminar 5: Bransjens materialer

I år har vi invitert medlemmer til å holde egne separate miniseminar. Stikk innom for å få med deg produsentenes og leverandørindustriens produkter, materialer og løsninger.

Program

Tid Innhold Foredragsholder
10.00-10.30 Tilsetningsstoffer for produksjon av lavkarbonbetonger Thomas Beck
Mapei
10.30-11.00 Ulike typer overflatebehandling Kjetil Alsaker
SurfaTech AS
11.00-11.30 Grafisk betong Lotta Brettmark
Graphic Concrete
11.30-12.15 Lunsj
12.15-12.45 BWC 40 U-H for innfestning av utkragede balkonger Arvid Loe
Invisible Connectios
12.45-13.15 BWC 40 U-H for innfestning av utkragede balkonger (Fortsettelse) Arvid Loe
Invisible Connectios
13.15-13.45 Gjennbruk av produkter Svein Ingve Fullestad
Rental

Målgruppe: Prosjekterende

Seminar 7: Konstruksjonsteknikk

Seminaret tar utgangspunktet i teorigrunnlaget i betongelementbøkene og vil fokusere på montasjeforutsetninger.

Program

Tid Innhold Foredragsholder
10.00-10.05

Velkommen

Magne Lysberg
Arcon
10.05-10.30 Endringer i Betongelementboka Bind C:
Lastfordeling på hulldekker
Magne Lysberg
Arcon
10.30-11.00 Beregningseksempel:
Lastfordeling på hulldekker
Magne Lysberg
Arcon
11.00-11.20 Montasjelaster og betingelser knyttet til redusert returperiode Magne Lysberg
Arcon

Målgruppe: Konstruktør

 

Seminar 8: Operativ ledelse på byggeplass

Ledelse på byggeplass vil alltid ha en fellesnevner: det er mennesker i det! Disse menneskene er du avhengig av for å lykkes som operativ leder, du skal faktisk skape resultater gjennom dem.

Dette foredraget handler om nettopp det: den personlige og menneskelige dimensjonen av ledelse på byggeplassen, selve lederskapet: Hvordan skal du skape resultater gjennom andre?

Hvordan BAS’er og Formenn leder folkene sine fra dag til dag og uke til uke, vil være x-faktoren i ethvert prosjekt.  Lederskap er nemlig mer krevende å bokse opp enn administrativ styring. Det handler om atferd og person, med både tanker, følelser, kunnskaper, ferdigheter og holdninger i en kultur og kontekst.

I denne sesjonen deler Terrosa Consulting sine tanker omkring hvordan BAS’er og Formenn best mulig kan lykkes med å planlegge og utføre sin operative ledelse.

Du møter

STIG ØSTEBØ

Stig har jobbet som som Business Area Manager i Michelin, Country Manager i Fokus Leasing og Daglig Leder i Siemens Financial Services Norge. Erfaringen spenner over salg, personalledelse, prosjektledelse, produkteierskap, leder av nordisk digitalisering og deltakelse i nordiske- og europeiske ledergrupper.

ERIK SIMENSEN

Eriks erfaring som linjeleder kombineres med en tung akademisk bakgrunn og en flott karriere innenfor utvikling av mennesker. Erik ledet teamet som i 2013 vant HR Norges Kompetansepris. Han har blant annet vært Direktør HR Utvikling i ISS, HR Direktør i TDC-Get og har erfaring fra en rekke nordiske og internasjonale prosjekter.

Seminar 9: HC during assembly process

Hollow core slabs during assembly process – structural behaviour and strength during positioning of elements

The seminar is in English

Context

 In 2012 we had two fatal accidents during assembly works, in the aftermath there were claims indicating that the HC construction contributed to the development of the accident after the initial event. However, the claims were dismissed after a mechanical simulation in ABAQUS. Nevertheless, Its alleged conclusions have been heavily referred to over the years, as a response Concrete Norway found it reasonable to perform a new study on the HC slab assembly process, including practical full scale tests.

Purpose of the seminar

The seminar will discuss the research project, methods, test series and findings. We are aiming to increase the understanding of HC slabs during assembly works, and to approach this in a scientific and knowledge based way.

Partners

NTNU – The Norwegian University of Science and Technology

SIMLab - Structural Impact Laboratory

Members of Concrete Norway

 

Program

1000-1015 John-Erik Reiersen, Betong Norge: Background and objectives for the project

1015-1020 Terje Kanstad, NTNU, Department of structural engineering: Project overview

1020-1040 Paal Kjekstad, Ole J. Løseth, Daniel Cantero & Terje Kanstad, NTNU, Department of Structural Engineering: Static test results, strength according to regulations and finite element analysis

1040-1110 Martin Kristoffersen, NTNU, Dep of structural engineering and SIMLAB: Dynamic kicking machine test results, and material modelling for FE Analysis

1110-1125 Guomin Ji, NTNU-Gjøvik, Department of Manufacturing and Civil Engineering: FE simulations of dynamic kicking machine tests

1130-1230 Lunch

1230-1315 Lars Langdal, Contiga AS, Paal Kjekstad, Ole J. Løseth, Daniel Cantero & Terje Kanstad, NTNU, Department of Structural Engineering: Performance of full-scale tests, test setup, test results, and video recordings

1315-1330 Guomin Ji, NTNU-Gjøvik, Department of Manufacturing and Civil Engineering: Numerical simulations of the full-scale tests

1330-1400 John-Erik Reiersen and Terje Kanstad: Summary and evaluation. Final outcome. Discussion

Free participance for The Norwegian Labour Inspection Authority and other Norwegian authority representatives.

 

Seminar 10: Står standardene i veien for utvikling mot karbonnøytralitet?

I dag eksisterer det ikke et hurtigspor i prosedyrene til Standard Norge. Dette har vært oppfattet som et hinder for mange bedrifter som jobber iherdig med bærekraftige løsninger og innovasjoner. På bakgrunn av dette gjennomfører Betongklyngen CIC workshopen «Står standardene i veien for utvikling mot karbonnøytralitet?» den 26.01 fra kl 10.00-14.30. Formålet er å belyse hvordan prosessen med å sertifisere ny teknologi og nye innovasjoner som faller utenfor standardverket kan akselereres.

Før workshopen vil Standard Norge presentere hvordan Norsk Standard er koblet til internasjonal standard, og kontrollrådet bidra med å belyse hvordan tekniske spesifikasjoner følges. Videre vil SINTEF fortelle mer om mulighetene innenfor teknisk godkjenning. Vi får også høre mer fra tre ulike bedrifter og hvordan de arbeider for sertifisering.

Det blir satt av 1,5 time til presentasjoner og 2 til workshop. Under workshopen skal vi jobbe i grupper for å samle trådene og få innspill fra alle deltakerne. Workshopen er åpen for alle med interesse for tematikken.

Program

10.00-10.15       Velkommen til workshop v/ Geir Frantzen Betongklyngen

10.15-10.30       Standardisering for fremtiden v/ Åsmund Tøsse Standard Norge

10.30-10.45       Produktspesifikke spesifikasjoner v/ Sverre Smeplass SKANSKA

10.45-11.00       Teknisk godkjenning v/ Ola Skjølsvold SINTEF

11.00-11.15       Kaffe

11.15-11.30       Case 1 Saferock (geopolymer) v/ Kjell Tore Fosså, Saferock AS

11.30-11.45       Case 2 Nordland Betong (RCA) v/ Iveta Novakova, Nordland betong/UIT

11.45-12.00       Case 3 Sateba (sviller) v/ Geir Olav Larsen, Sateba

12.00-12.30       Lunsj

12.30-14.00       Workshop

 

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: