Innenlands produksjon og import av betongelementer

Publisert

1. kvartal 2016.

Det norske markedet blir mindre attraktivt for utenlandske aktører, eksportverdien fortsetter å falle. Norske betongelementprodusenter styrker sin posisjon.

Ordrereserven for den norske betongelementindustrien økte i første kvartal, men det er fortsatt en del regionale forskjeller. Vi ser tegn til at importen av betongelementer svekkes generelt, samtidig som vi ser en viss økning i import av fasadesystemer. Norske betongelementprodusenter styrker konkurranseevnen som følge av øket produktivitet og en svekket kronekurs, dette er en del av forklaringen på den svekkede importtrenden.

Importen av fasadesystemer viser øket interesse for fasader av betongelementer, dette er konsistent med en undersøkelse Svensk Betong har gjennomført. Undersøkelsen viser at byggherre, arkitekt og entreprenør etterspør vedlikeholdsfrie fasadesystemer som har andre positive tilleggsegenskaper som varmelagringsevne, lydisolering og sikkerhet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: