Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Tall og fakta Betong Norge

Få med deg utviklingen for betongindustrien. På denne siden oppdateres tall og fakta fortløpende. Hvordan går salget av betongelementer? Hvor stor er importen av betongelementer? På denne siden finner du svar på dette – og mer om hvordan fremtiden ser ut for byggeindustrien.

Innenlandsk produksjon

Utvidet statistikk for medlemmer

Betong Norges medlemsbedrifter har tilgang til utvidet statistikk i Power BI. Denne tjenesten er kun for medlemsbedrifter og krever innlogging.

Innlogging medlemsstatistikk

 

Tilgang er gitt til daglig ledere som har fått invitasjon til Power BI. 

Ta kontakt på hvis du ønsker tilgang

Gjennomsnittlig sykefravær

Import av betongelementer

 

 

Byggevaremarkedet

Om Betong Norge

Betong Norge er en bransje- og arbeidsgiverforening for betongelementprodusenter og montasjeentreprenører. Foreningen har røtter tilbake til 1928 og har i 2023 ca 185 medlemsbedrifter, de bidrar til verdiskaping, innovasjon og engasjement for en bærekraftig byggeindustri hele landet.

Foreningen ivaretar medlemsbedriftenes interesser i bransje- og næringspolitiske spørsmål, og arbeider for en kunnskapsbasert tilnærming til byggevarer, klima og miljø. Vi styrker medlemsbedriftene gjennom utdanning og å støtte forskning og utvikling. Betong Norge har et nært samarbeide med forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler. Foreningen driver eget forlag og kursaktivitet, formålet med dette er å bidra til produktivitetsvekst og styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i alle deler av verdikjeden. Vi er synlig i det offentlige ordskiftet, og er en viktig samtalepart for myndigheter, organisasjoner og andre aktører i næringslivet. 

Foreningens mål er en moderne betongindustri som er en del av løsningen når fremtidens Norge bygges.  

imageeki4b.png183 medlemsbedrifter

 

image47gq.png3000 årsverk

 

imageud1ju.png7 mrd i omsetning

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: