Produksjonsstatistikk 2. kvartal 2021

Etter første halvår 2021 er betongelementprodusentene tilbake til samme nivå som før pandemien.

Dekkeproduksjonen har økt jevnt fra inngangen av 2021, og har nå passert tallene fra inngangen til 2020. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 har hulldekkeproduksjonen øket med 25%. I 2020 så vi en bunn i produksjonen etter 3. kvartal, deretter har det vært en jevn økning fram til før sommerferien. Ordrereservene har økt alle de siste fire kvartalene, og er tilbake på samme nivå som ved inngangen av 2020. Vi ser også at bedriftene tar inn igjen ansatte, det har vært en nedgang i antall permitterte med 76% sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg har antall fast ansatte økt med 4 %.  
Se mer

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: