Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Høringssvar fra Byggevareindustrien om klimabaserte energikrav

Byggevareindustrien har gitt høringsinnspill om klimabaserte energikrav til bygg

Byggevareindustrien er generelt positiv til at det innføres klimakrav vedr. materialer og at det skal tilrettelegges for mer sirkulære løsninger i Teknisk forskrift, men vi har flere innspill til forslaget som slik det foreligger nå.

Byggevareindustrien mener at

  • energikravene i Teknisk forskrift og definisjon av nesten nullenerginivå må være basert på Bygningsenergidirektivet og beregningsmetodikk i hht. europeiske energistandarder
  • digitale løsninger en viktig forutsetning for innføring av klimakrav. Dette for å unngå grønnvasking
  • det må stilles klimakrav til alle typer bygg, også til småhus
  • kravet til kun dokumentasjon av klimagassutslipp tas ut
  • innføringen av krav til nesten nullenerginivå og klima må utsettes slik at myndigheter og byggenæringen i samarbeid kan få på plass nødvendig beregningsmetodikk og digitale løsninger.
  • kravsnivåene til nesten nullenerginivå og klima må foreligge i god tid, minst 6 måneder, før kravene innføres
  • transport av byggevarer (A4) må være en del av kravsnivået
  • forskriften må legge til rette for økt materialgjenvinning utover ombruk og sortering

Hele høringsuttalelsen kan lastes ned her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: