Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Norsk Standard for hulldekker av betong til ombruk – NS 3682

Standarden tar for seg prosessen fra demontering til tilstandsvurdering av eksisterende hulldekker slik at de kan dokumenteres på en tilsvarende måte som nyproduserte hulldekker.

Standarden er nyttig for produsenter av betongelementer og rådgivere som prosjekterer bygg og prosjekterer demontering av bygg. Den kan brukes under planlegging av demontering av bygg der hulldekker ønskes ombrukt eller vurdert ombrukt, og den angir krav for verifisering av ytelse av ombrukte hulldekker i betong.

Les hele info på Standard Norge sine sider.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: