Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Betong Norge ber Forbrukertilsynet om å åpne undersøkelsessak mot Splitkon AS

Betong Norge ber Forbrukertilsynet om å åpne undersøkelsessak mot Splitkon AS, vi mener selskapet driver villedende markedsføring av byggevarer gjennom store bilag i media. Klagen viser til klare eksempler på brudd av markedsføringsloven.

Markedsføringsutsagn som sammenligner ulike produkter må være «Absolutt korrekte, uttømmende så langt sammenligningen rekker og objektive i den forstand at konkurrentens fordeler ikke underslås», for ikke å være villedende og dermed ulovlige etter markedsføringsloven.

Vi mener formålet med markedsføringskampanjene er å fremstille produktene fra Splitkon AS som bedre enn de faktisk er, der virkemiddelet er å sammenligne med det som fremstår som fiktive eller manipulerte utslippsnivåer for betong. Premissene i reklamekampanjen er usanne, og vil villede forbrukere til å tro at tre er det miljøvennlige valget fremfor andre byggematerialer. Om Splitkon AS får fortsette å systematisk villede forbrukere, vil det etter vårt syn  virke mot det grønne skiftet, og svekke byggenærings muligheter til å gjennomføre utslippskutt.

Les klagen her

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!
  • John-Erik Reiersen
  • Daglig leder

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: