Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Betong Norge på studietur til Brevik CCS

Om lag 40 personer deltok på studietur til Heidelberg Materials sementfabrikk på Brevik. Her bygges verdens første karbonfangstanlegg for sementindustrien.

Betong Norge inviterte til et besøk av byggeprosjektet Brevik CCS den 31. oktober. Dagen startet med foredrag og diskusjoner. John-Erik Reiersen (daglig leder i Betong Norge) ønsket velkommen sammen med Vetle Houg (bærekraftsjef i Heidelberg Materials). Trine Pettersen (teknisk sjef i Byggevareindustrien) snakket om klimagasskutt i byggevareindustrien, Anne Rønning (seniorforsker i NORSUS) viste fram smakebiter fra et pågående forskningsprosjekt hvor man ser på materialbruk og klimagassutslipp i hele livsløpet. Vetle Houg orienterte om status for byggingen og tok oss med på en omvisning av anlegget.  

Byggingen av karbonfangstanlegget på Brevik er 66 % ferdig, og anlegget vil være i drift i løpet av 2025. Brevik CCS skal fange 400.000 tonn CO2 årlig. Fangst av klimagassutslipp fra sementproduksjon skal bidra til å nå målet om null utslipp fra betongprodukter innen 2030, sett over et livsløpsperspektiv.

Takk til Vetle Houg, Trine Pettersen, Anne Rønning og John-Erik Reiersen for foredrag smakebit på forskningsprosjekt og diskusjoner. Særlig takk til Heidelberg Materials for at vi fikk komme på besøk til anlegget. Her skrives et stykke norsk industrihistorie som vil sette retning for verdens sement- og betongindustri.

Send en e-post til dersom du ønsker å få tilsendt foredragene som ble holdt denne dagen.

Vetle Houg, Trine Pettersen, John-Erik Reiersen og Anne Rønning.

Trine Pettersen, teknisk sjef i Byggevareindustriens Forening, holdt et foredrag om klimagasskutt i byggevareindustrien.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: