Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Høringsinnspill fra Betong Norge på Bergen kommunes trestrategi

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling har bedt Byarkitekten om å utarbeide en strategi for Bergen kommunes satsing på økt bruk av tre.

Dette følges opp med et forslag til trestrategi for Bergen, «TRE+», som nå er på høring. Det er forståelig at Bergen kommune ønsker å fremme tre som et virkemiddel for å styrke Bergen i forhold til identitet og særpreg i byutviklingen. Om tresatsingen hadde begrenset seg til dette formålet, kan det innenfor gitte rammer argumenteres for det. Samtidig er mangfoldet i materialbruk i Bergen en mye sterkere markør for Bergen bys tette bygningsmiljø, der alle epoker og materialer er representert i byens arkitektur.  Bergen kommune har som mål å være den grønneste byen i Norge. Det er et flott mål de fleste kan enes om på tvers av partitilhørighet, men fagnotatet på høring er langt på vei i strid med dette. Om forslaget skulle vedtas, vil Bergen bli en mindre grønn by enn den kunne vært. Betong, stål og andre byggematerialer er i 2023 like miljøvennlig som tre i bygg, noen ganger også mer miljøvennlig enn tre. Det kommer an på flere faktorer, som vi skal komme tilbake til. Skal Bergen bli den grønneste byen i Norge, må nøytrale miljøkriterier legges til grunn, slik at det mest miljøvennlige byggematerialet blir valgt på bakgrunn av en kunnskapsbasert analyse (LCA - livsløpsstudie).

Følg link til høringsinnspillet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: