Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Rekordhøy deltakelse på Arendalsuka

I forrige uke gikk Arendalsuka 2023 av stabelen med rekordhøy deltakelse. Betong Norge var til stede og snakket betongindustriens sak på flere arrangementer.

Med nesten 2000 arrangementer slo Arendalsuka 2023 alle rekorder for antall seminarer og besøkende. I tillegg til helse var det klima og miljø-saken som fikk mest oppmerksomhet.

Sammen med Norsk Stålforbund inviterte vi til to egne arrangementer, begge med fantastisk oppmøte.

På tirsdagen inviterte vi til den store «grønnvaskingsdebatten» med spørsmål om hvordan vi kan skille grønt fra grønnvasket i byggenæringen. Her deltok representanter fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Statsbygg, Treindustrien, Spenncon, COWI, Nordic Steel Group og Betong Norge. Det ble etterlyst mer forutsigbarhet og kunnskapsbaserte beslutninger når byggherrene skal realisere sine prosjekter.

Fra venstre: Maria Nakken (ordstyrer), John-Erik Reiersen (Betong Norge), Børre Lobekk (Nordic Steel Group), Kathrine Lyngstad (Spenncon), Heidi Finstad (Treindustrien), Birgit Farstad Larsen ( COWI), Anders Fylling (Statsbygg) Linda Monsen Merkesdal (Arbeiderpartiet) og Herman Søndenaa (Miljøpartiet De Grønne).


På onsdagen dreide debatten seg om hvordan vi kan skape en grønnere byggenæringen. Her deltok representanter fra Statsbygg, Norsk Stål, NCC, Feiring, Norsk Spennbetong og Grønn Byggallianse. Det ble blant annet diskutert hvor moden bransjen er for strengere utslippskrav og hvordan det står til med betalingsviljen for gode miljøprosjekter.

Fra venstre: Maria Nakken (ordstyrer), Knut Harald Ollendorff (Feiring), Idar Heskestad (Norsk Spennbetong), Helge Runer (Norsk Stål), Grete Aspelund (NCC), Mie Fuglseth (Grønn Byggallianse) og Anders Fylling (Statsbygg).


I tillegg deltok daglig leder i Betong Norge, John-Erik Reiersen, i en panelsamtale om samspillet mellom kommunene og næringslivet. Med søkelys på utfordringer og muligheter. Det var UN Global Compact Norge og BDO Norge som sto bak arrangementet hvor de lanserte en rapport om nettopp dette. John-Erik var invitert til å dele erfaringer og synspunkter. Han uttalte blant annet at kommunene gjør en kjempejobb, men at vi ønsker at de samordner seg enda mer. Eksempelvis ved å ha like miljøkrav og like kriterier for innkjøp. Dette vil gi mer forutsigbarhet for byggenæringen.

John-Erik Reiersen var invitert til en panelsamtale om samspillet mellom kommunene og næringslivet av UN Global Compact Norge og BDO Norge.


Betong Norge og Norsk Stålforbund var også til stede med en stand på Torvet. Standen var godt besøkt, særlig av de unge som vi håper vurderer en retning innenfor betongindustrien. Det ble også tid til spontane treff med bransjekolleger og nye bekjente.

Betong Norge og Norsk Stålforbund med stand på Arendalsuka.


Vi takker for en fantastisk uke og gleder oss allerede til neste år.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: