Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Innspill til partiprogram 2025-2029

Publisert

Jørgen Bruserud Elstad ønsker innspill fra våre medlemmer. Foto: Moment Studio

Partienes partiprogrammer blir en viktig del av vårt politisk strategiske arbeid og vi ber nå om innspill fra medlemmene.

De politiske partiene jobber nå med valgprogrammene til neste års valg. I den forbindelse utarbeider staben innspill fra Betong Norge. Vi skal være en tydelig stemme og skal søke gjennomslag for våre prioriteringer både før og etter valget, hovedmålsetninger er å skape gode rammevilkår for bransjen og sørge for åpen konkurranse. Partienes partiprogrammer blir en viktig del av vårt politisk strategiske arbeid og vi ber nå om innspill fra medlemmene.

Våre overordnede innspill vil være: 

  • Skatte- og avgiftspolitikk, reduksjon (eks fjerne formueskatten)
  • Kunnskapsbaserte beslutninger i offentlige anbud
  • Havvind og andre energiformer, sikre at norsk leverandørindustri får oppdragene 

Innspill kan sendes til Betong Norges politiske rådgiver, Jørgen Bruserud Elstad, innen 6. august:  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: