Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Landskapsarkitekter og landskapsingeniører lærer om betong

Bilde fra Nmbu Ås

Rundt 45 studenter fra landskapsarkitekt- og landskapsarkitektstudiet var aktive deltakere i ett tett program i regi av Betong Norge.

Den 7. mars arrangerte Betong Norge den årlige fagdagen om betong på NMBU på Ås. Dette er en svært populær undervisningsdag for både studenter, lærere og betongbedriftene som deltar.

Rundt 45 studenter fra landskapsarkitekt- og landskapsarkitektstudiet var aktive deltakere i ett tett program som inkluderte en introduksjon til betong og betongtype, eksempler på armerings- og forskalingsprinsipper samt hvordan betong beskrives etter NS3420.

I år var de forelesninger av Ellen Heieren Schumann fra Asak Miljøstein AS, Rune Skjoldal fra Tunge Ting as og Berit G. Petersen fra Unicon Norge i tillegg til forelesning fra Betong Norge. Fagdagen var tilrettelagt sammen med Kristin Marie Berg ved NMBU.

Ellen fra Asak ga studentene en god introduksjon til håndtering av overvann med permeabel belegning i betong og Rune fra Tunge Ting presenterte spennende muligheter med betongelementer i utemiljø.

Berit fra Unicon avsluttet dagen med et dykk inn i betongteknologien med fokus på hvordan betong beskrives i tråd med betongstandarden, muligheter med lavkarbonbetong og tips ved bestilling av betong.

Denne fagdagen har som mål å gi studentene inspirasjon og kompetanse for å bruke betong i utemiljø. Vi har svært mange gode eksempler på flotte betongprosjekter blant annet i flere vinnere av Betongtavlen.

Fagdagen om betong på NMBU er en tradisjon som har vart i mer enn 10 år, og er opprinnelig etablert av Byggutengrenser.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: