Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Betong Norges markedsrapport

Det høye rentenivået legger en demper på veksten i norsk økonomi, men det ligger fortsatt an til en såkalt «myk landing». Les vår markedsrapport, datert 13. juni 2024.

Veksten i konsumprisene avtar, men det kan ta tid å komme helt ned til sentralbankenes inflasjonsmål på 2 prosent. Norges Bank signaliserte i mai at «det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn vi tidligere så for oss». Faren for å svekke krona ytterligere gjør at styringsrenta neppe røres før FED og ECB har begynt å kutte. Kanskje må vi vente helt til desember før renta kan settes ned i Norge. 

Det høye rentenivået legger en demper på veksten i norsk økonomi, men det ligger fortsatt an til en såkalt «myk landing». SSB venter at fastlandsøkonomien vil vokse med 0,9 prosent i 2024 og 1,6 prosent neste år. Arbeidsledigheten ventes øke framover, men fra lave nivåer i et historisk perspektiv. Arbeidsledighetsraten innen bygg og anlegg har steget mer enn for andre yrkesgrupper det siste året, men kan ikke betegnes som høy.

Les vår markedsrapport som er utarbeidet av Prognosesenteret, 13. juni 2024.

PDF'en viser også tabeller for igangsettingstillatelser til bygg og beregnet betongforbruk i 2023.

Les Betong Norges markedsrapport (PDF)

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: