Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Øker takten på PDT-arbeidet for betongbransjen

Hils på våre fagsjefer, Thomas Bø og Espen Kurås. De bistår Betong Norges medlemmer i små og store spørsmål, og går nå i front for å øke takten på PDT-arbeidet.

På nyåret fusjonerte foreningene Betongfokus og FABEKO med Betong Norge – Betongelementforeningen. De tre bransjeforeningene er nå samlet i Betong Norge, som er en bransjeforening for hele betongindustrien. Med dette har vi fått en bredere medlemsmasse og styrket administrasjon.

Thomas Bø er særlig kjent blant betongelementprodusenter. Han er ansvarlig for Betong Norges kurs og lærebøker. Han er også mannen du skal kontakte dersom du trenger hjelp til å bruke nyttige verktøy, for eksempel karbonatiseringskalkulatoren eller Betongelementboka. Espen Kurås kommer fra FABEKO og er kjent for de fleste fabrikkbetongprodusenter. Han er mannen å ringe dersom du ønsker å holde deg oppdatert på lover og regler, standarder og veiledere.

Sammen jobber de med å mobilisere medlemmer til fellesprosjekter som løfter bransjen, særlig innenfor områder som miljø og digitalisering.

Øker takten på PDT-arbeidet

Et viktig og spennende prosjekt de for tiden jobber med, er PDT (Product Data Template) for betongbransjen i samarbeid med PDT Norge. PDT er maskinlesbare produktdatamaler som skal gi informasjon om egenskaper til et produkt, for eksempel et byggemateriales fysiske mål, trykkfasthet og bindetid ect.

Formålet med en standardisert mal for byggematerialer er at produsenter skal dokumentere egenskaper for en produktgruppe på lik måte, slik at det blir enklere for kunder å hente ut informasjon om betongproduktets egenskaper. For produsentene betyr dette at de kun behøver å registrere produktinformasjon på én standardisert mal, istedenfor å registrere egenskapene på mange ulike maler og systemer. Informasjon om produktets egenskaper vil være digitalt tilgjengelig og sporbar i hele produktets levetid.

- Akkurat nå sitter folk på hver sin tue med ulike maler for å melde inn produktdata. Dette gjør arbeidet med å registrere og hente ut produktdata for betongprodukter svært krevende for våre medlemmer, og de som skal benytte seg av informasjonen. Det er et stort behov for å få på plass standardiserte maler for bransjen, sier Espen Kurås.

Betong Norge har fått tilbakemeldinger på at bransjen ønsker fortgang i arbeidet med maskinlesbare produktdatamaler. Derfor har Thomas og Espen etablert et PDT-forum for betong, bestående av eksperter fra Betong Norges medlemsbedrifter. Thomas håper at det nyetablerte forumet skal bidra til å øke takten på det viktige arbeidet:

- Vi har som mål å få malen ut på testing blant utvalgte betongprodusenter før sommeren. Når malen er publisert vil bedrifter kunne opprette PDS (Product Template Sheet) i databaser som kunder får tilgang til, sier Bø.

Ønsker innspill

Thomas og Espen mottar gjerne tips til andre temaer som kan være av interesse for bransjen. Betong Norge er opptatt av å skape gode møteplasser, hvor bransjekolleger kan dele erfaringer og gå sammen om felles prosjekter. Dersom du har en idè til et felles prosjekt, eller ønske om et spesifikt tema for kommende seminarer og webinarer, er det bare å ta kontakt med Thomas eller Espen.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!
  • Thomas Bø
  • Fagsjef Betongelement
  • Espen Kurås
  • Fagsjef betong

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: