Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Kan løse miljøproblemer for både gruve- og betongbransjen – nå er første fabrikk på plass

Espen Lea, daglig leder i Cemonite, Foto: Sindre Sverdrup Strand, Byggeindustrien.

Norske Cemonite skal produsere nesten utslippsfri betong ved å bruke gruveavfall som bindemiddel. Den første fabrikken er nå på plass i Rogaland.

Daglig leder i Cemonite, Espen Lea understreker at produksjonen basert på gruveavfall er unik i verdenssammenheng.

- At dette er basert på gruveavfall, er nokså unikt. At vi nå har en fabrikk som produserer denne sementen, er unikt i verdenssammenheng, i alle fall slik vi kjenner til situasjonen. Vi vet ikke om noen som gjør dette i denne skalaen, forteller Lea.

Selskapet startet opprinnelig i 2022 som Saferocks med mål om å bruke avgangsmasser fra Titanias ilmenittbrudd i Sokndal. Med den nye fabrikken i Sandnes kan Cemonite nå teste dette i stor skala.

Produksjonen starter i juli, med full drift fra august/september. De første produktene vil inkludere betongheller, belegningsstein og betongrør. Lea presiserer at Cemonite kun produserer bindemidlet, mens etablerte betongvareprodusenter lager de endelige produktene.

- Vi skal levere et alternativt bindemiddel til produsentene, understreker han.

Cemonite lager bindemiddel til betong av finmalt gruveavfall. Betong Norge-sjef, John-Erik Reiersen er utålmodig på å se produktet på markedet. Foto: Sindre Sverdrup Strand, Byggeindustrien.

Miljøpotensial og veien videre

Daglig leder i Betong Norge, John-Erik Reiersen, var imponert over fabrikken og understreket viktigheten av alternative bindemidler.

- Det er klart at det er mange som etterspør alternative bindemidler med lavere klimagassutslipp enn portlandsement. Det som betongfabrikkene er avhengige av, er noe å binde steinen sammen med, ikke nødvendigvis portlandsement, sier Reiersen.

Med en fabrikk som strekker seg over 1.000 kvadratmeter og en kapasitet på fire tonn i timen, har Cemonite investert 30 millioner kroner i anlegget. Espen Lea håper å bevise at teknologien fungerer i stor skala og ser for seg å utvide staben til 25 personer innen neste år.

- Når du skal oppskalere fra lab til industriell skala, er det alltid spørsmål om det vil fungere like bra. Det er et risikoelement som vi ønsker vi å komme oss over. Vi skal bevise at dette fungerer i industriell skala, samt matche veksten i selskapet, sier Lea.

Fremtiden

Reiersen fra Betong Norge er utålmodig etter å se betongprodukter med Cemonite-bindemiddel på markedet.

- Personlig skulle jeg ha hatt dette ut i markedet i går. Vi har bare noen få år på oss for å kvittere inn 50 prosent utslippsreduksjon fra det norske samfunnet, så dette bør vi få ut i markedet så fort som overhodet mulig, sier Reiersen entusiastisk.

Saken stod først på trykk på bygg.no.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: