Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Årsrapport 2022

Betong Norge er en bransjeforening i byggeindustrien som organiserer betongelementprodusenter og montasjeentreprenører. Foreningen ble etablert i 1928 og har i dag ca. 182 medlemmer fordelt på tre medlemskategorier. Foreningen er tilsluttet Byggevareindustriens forening, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Hovedmedlemmene omsatte for ca 7 milliarder NOK i 2022 med rundt 3000 ansatte i bedrifter over hele landet.

I en bakgård på Tullinløkka i Oslo har Tunge Ting prefabrikkert et amfi som er blitt lyssatt. Dette skaper en spennende passasje og oppholdsrom. Foto: Einar Aslaksen

Overordnet mål for bransjeforeningen

Foreningen skal
 1. Ivareta bransje- og næringspolitiske spørsmål. Være synlig i media og være den foretrukne samtalepart for media og myndigheter.
 2. Styrke bransjens konkurransekraft på teknikk, klima, miljø og sirkulær økonomi, og fremme industriell bygging med betongelementer.
 3. Ta initiativ til, og støtte forskning og utvikling. Drive kompetansebygging og sikre rekruttering.
 4. Fremme høyest mulig sikkerhet i fabrikk, transport og på byggeplass.

Leders oppsummering

Daglig leder John Erik Reiersen.

2022 var et bra år i bygg- og anleggsnæringen, selv om det er utfordringer med råvaretilgang, bemanning og stabilitet generelt. Russlands angrepskrig mot nabolandet Ukraina har konsekvenser for den finansielle stabiliteten i hele verden. 

Størrelsen på bygg- og anleggsmarkedet i 2022 er vurdert til 540 mrd i faste 2022-kroner. Dette gir en volumnedgang på 1,7 % i samlet bygg- og anleggsproduksjon i 2022 sammenlignet med året før. De største endringene så vi i boligmarkedet, der igangsetting for enebolig og småhus falt med henholdsvis 17% og 18% sammenlignet med 2021. Fleretasjes leilighetsbygg falt med 1% sammenlignet med 2021. Det som er verdt å merke seg er at igangsettingen av boligbygg falt betydelig i fjerde kvartal, vi vil derfor se et fall i produksjonen av leiligheter i 2023. Boligprodusentenes Forening melder at salget har falt gjennom hele 2022, og peker særlig på økt boliglånsrente som den viktigste enkeltfaktoren som driver den negative utviklingen. Igangsettingen for leilighetsbygg vil falle betydelig i 2022, mens formålsbygg, industri og anlegg ikke vil falle like markert. Her vil statens finanspolitikk påvirke situasjonen betydelig, kuttes investeringene i infrastruktur og offentlige byggeprosjekter vil 2023 bli mer utfordrende for næringen.

Bransjeforeningen har etablert en betydelig satsing på politiske prosesser, forskning og markedskommunikasjon. Miljø- og kommunikasjonsprosjektet ble i 2022 forsterket ved at Betongfokus og andre aktører gikk aktivt inn i prosjektet, slik at det nå er en felles satsing for hele betong- og sementindustrien i Norge. Formålet med Miljø- og kommunikasjonssatsingen er å gi betongindustrien en tydeligere stemme ovenfor beslutningstagere, politikere og andre som påvirker anskaffelser av bygg og anlegg. I 2022 møtte vi 35 kommuner i Trøndelag og Vestland, vi hadde også en serie møter med de to fylkeskommunene.    

I løpet av 2022 gjennomførte vi i samarbeid med NTNU og SIMlab et forskningsprosjekt på hulldekkekonstruksjoner og montasjesikkerhet, prosjektet var vellykket og dokumenterer at hulldekkekonstruksjoner er robust ved ekstreme påkjenninger og har et svært høyt sikkerhetsnivå i montasjefasen.    

2022 ble et godt år på tross av store utfordringer, medlemsbedriftene produserte 2,4 mill. kvm dekkesystemer (2,2 mill i 2021), og det ble ført opp 2,75 mill. kvm bygg med betongementer i bæresystemet. Omsetningen økte med 20% mot 2021.  Utfordringene med tilgangen på råvarer, en eksepsjonell prisutvikling, svekket tilgang på arbeidskraft og svekket stabilitet i Europa har virkninger i hele næringen og vil gi volumfall i 2023. Samtidig ser vi at betongelementindustrien fortsetter å styrke sin konkurransekraft betydelig opp mot andre materialer, vekstraten for betongelementindustrien er rundt 5% pr år internasjonalt. Når markedet skal opp igjen fra 2024 vil svekket tilgang på arbeidskraft og økte arbeidskraftkostnader forsterke veksten i industriell bygging for de tre hovedmaterialene.

Om Betong Norge - Betongelementforeningen

Styret

 • Arnt Ove Amdal - Overhalla Betongbygg AS (Styrets leder)
 • Magne Aarsland - Con-Form AS
 • Nina Skeime Kostøl - Contiga AS
 • Ole Marius Thomassen - Jaro Betongsystemer AS
 • Kathrine Lyngstad - Spenncon AS
 • Egil Vestbø - Block Berge Bygg AS
 • Idar Heskestad - Norsk Spennbetong AS

Valgkomite

 • Geir Høybråten - Loe Betongelementer AS
 • Svein-Helge Nøstdal - Nordland Betongelement AS
 • Randi Egeland - Hå Element AS

Administrasjon

Foreningen har hatt 2,5 fast ansatte og tre engasjert på prosjekt i 2022, John-Erik Reiersen har vært foreningens daglige leder på fulltid. 

Representasjon i andre fora

Utdanningsdirektoratet

 • Leder arbeidsgruppen som utformer VG 3 byggmontasjefaget
 • Deltar i arbeidsgruppen som utformer VG 2 Byggmontasje og stillasbyggerfaget
 • Eksamenskommisjon

BIBM Styret

BIBM Environment Commission & Technical Comission

European Concrete Plattform

CEN TC

Kontrollrådet - styret

CEN - European Committee for Standardization

 • CEN/TC 229 (flere arbeidsgrupper)

Standard Norge

 • SN K 356
 • SN NS-EN 206

DiBK forum for markedstilsyn

EPD Norge

 • Brukerforum

Vegdirektoratet

 • Arbeidsgruppe for kulvert og broprodukter

BIBM - European Federation of the Precast Concrete Industry

 • Styret (BEF har en styrerepresentant)
 • Marketing comisson
 • Environmental commission (BEF har formannskapet)
 • Technical commission

ECP – European Concrete Platform

 • PCR og EPD work group

Byggevareindustriens forening

 • Styret

Betongopplæringsrådet

 • Rådsstyret
 • Fagutvalg betongelementer
 • Fagutvalg utførelse

Tidsskriftet Mur + Betong

 • Styret
 • Redaksjonsutvalget

Nye Veier AS og UiA

 • Industrialiseringsutvalget

BuildingSMART

 • Tverrfaglig brukerforum

Yngres Betongnettverk

 • BEF er representert i styret

Norsk Betongforening

 • Styret

LCA.no

 • Representert i superbrukerforum

Representantskapet i BNL

Generalforsamling til BNL

Bransjen og markedet i 2022

Vår kvartalsstatistikk innhentes av Prognosesenteret og vår medlemmer som leverer tall har tilgang til portalen hos Prognosesenteret. Foreningen kjører hvert kvartal et webinar hvor Prognosesenteret presenterer de siste tallene.

Betongindustridagene 2023

Betongindustridagene 2023 ble etter to år med digital gjennomføring endelig avholdt fysisk igjen. Arrangementet startet den 25. januar med to parallelle seminar. Et seminar for EPD-generatoren, med fokus i ny standard og brukeropplæring for erfarne og nye brukere. Det andre seminaret gikk under navnet «Entrepriserett for rookies og erfarne». Seminaret tok for seg entrepriserettslige problemstillinger med praktisk vinkling.

Hovedarrangementet fant sted den 26. januar. Første del av dagen gikk det 9 parallelle seminar i tillegg til et studentseminar. Temaet for Betongindustridagene 2023 var ny konkurransekraft. Hovedseminaret ble åpnet av næringsminister Jan Christian Vestre med temaet Det grønne industriløftet og Norsk industri.

Bilde: Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NTB Kommunikasjon.

For første gang siden 2019 arrangerte Betong Norge en normal utgave av Betongindustridagene, og det med rekorddeltakelse. Rundt 270 personer og 29 utstillere deltok på arrangementet som gikk over tre dager.

 
Bransjepriser under betongindustridagene
Årets Montasjeentreprenør 2022

Ørjan Ovik tok i mot prisen på vegne av Bjørn Ovik AS.

Selskapet Bjørn Ovik AS ble kåret til Årets Montasjeentreprenør 2022 under Betongindustridagene.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Bedriften som blir årets montasjeentreprenør 2022 er en viktig representant for montasjeentreprenørene, og driver i tillegg en stor transport og kranvirksomhet. Årets montasjeentreprenør ble etablert i 1926, men da som et rent transportforetak. Bedriften har bygget opp et godt rennomme og nyter stor tillitt hos oppdragsgivere, kanskje særlig for kompetansen på bygging i vinterhalvåret. Montasjeentreprenøren vil ha kunnskapsrike medarbeidere, og tar godt vare på de ansatte. Et av resultatene er at medarbeidere blir lenge i bedriften, og følgelig at man har en faglig dyktig stab. Når vi spør entreprenørene om hva som kjennetegner bedriften, nevnte de ord som tillitt, kvalitet, til å stole på, trygge medarbeidere og et sunt fokus på helse og sikkerhet. Det er tydelig at bedriften har fokus på at utstyr, verktøy og kjøretøyparken skal være i orden, funksjonelt og moderne. Jeg har ikke sett noen av medarbeiderne i bedriften med dårlig utstyr, det være seg personlig verneutstyr og transportmateriell sier en av entreprenørene juryen snakket med. Ved å bidra i Betong Norges HMS utvalg viser bedriften et engasjement for hele bransjen, ikke bare egen virksomhet.»

Årets betongelementfabrikk 2022

Jaro Betongsystemer og Tunge Ting sikret seg prisen for årets Betongelementfabrikk.

 

Prisen for årets betongelementfabrikk ble delt ut til to bedrifter, Tunge Ting og Jaro AS

Den første vinneren var Voss-bedriften Tunge Ting AS

Tunge Ting, med hovedsete på Voss, er en gründerbedrift, stiftet i 2011. Juryen peker på at bedriften skiller seg ut fra andre betongelementfabrikker, og har markert seg som nisjebedrift i et krevende marked.

Juryen skriver blant annet følgende om vinneren:

«Kandidaten har gjennom målrettet innsats blitt et naturlig valg for arkitekter, kunstnere og utbyggere som skal ha det unike. Bedriften utvikler også sitt eget design, og er en innovativ, løsningsorientert og faglig dyktig sparringspartner for kunder. Bedriften har et svært godt arbeidsmiljø og sikkerhetskultur, og har null fravær. Prisvinneren er en hjørnesteinsbedrift med stort potensiale, og har en klar målsetting om å være en attraktiv samarbeidspartner for kunder som vil utfordre. Jo vanskeligere det er å løse oppgaven, dess morsommere syns vi det er sier daglig leder til juryen. Fabrikken har spesialisert seg på produkter som ikke alle gir seg i kast med, de krever høy kompetanse og stor nøyaktighet. Bedriften her i løpet av få år opparbeidet seg et solid rennomme, derfor strekker markedet seg langt utenfor regionen i dag. Bedriften har selv utviklet og tatt i bruk en spesiell måte å produsere betongelementer på, dette illustrerer en åpen kultur, og nysgjerrighet på innovasjon og utvikling.»

Den andre vinneren var Alta-bedriften Jaro AS

Juryen drar her frem at dette er den bedrift de mener de siste årene har arbeidet for hele bransjen og har dessuten etablert gode løsninger som kan være ett forbilde for andre betongelementfabrikker. Det vises videre til at de har solid økonomi og svært gode produkter.

Juryen skrive følgende om prisvinneren:

«Kandidaten har satset tungt på ett kompetanse-senter som benyttes til målrettet arbeid mot arkitekter, konsulenter, byggherrer, yrkeselever og egne ansatte. Bedriften har etablert ett solid utdanningsløp for egne ansatte hvor det benyttes eksterne og interne forelesere. Dette har medført færre avvik, gode HMS tall og stor yrkes- stolthet. Bedriften har også eget opplæringsprogram for videregående skoler hvor fabrikk – sjefen deltar aktivt. Bedriften har utviklet flere maskiner som benyttes i den daglige produksjonen for å effektivisere driften og har en ekstrem utnyttelse av sine produksjonslokaler. De har også satset på fremtidige løsninger for å gjenbruke vann og andre avganger fra fabrikken. Bedriften har ansatte som alltid er villig til å stå på ekstra om nødvendig og dette tyder på ett godt arbeidsmiljø. Prisvinneren er en viktig og stor aktør i sitt lokalmiljø. De har på vegne av bransjen og seg selv tatt kampen opp for at det ikke skal etableres materialtvang i kommuner. Bedriften har dokumentert at kortreiste materialer er best på miljø og på økonomi for lokale byggherrer. Fabrikken tar det grønne skifte på alvor og satser i alle ledd på lavere utslipp fra produksjon og til ferdig bygg. Det er ansatt egen teknolog for å ivareta dette. Bedriften har ambisjoner om å arbeide med nye markeder i den nordre delen av Skandinavia.»

Juryen består av en representant fra Norcem, Betong Norge og Byggeindustrien (bygg.no).

Årets Ambassadør 2022

Per Einar Dahl ble kåret til årets ambassadør 2022 av Betong.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:
«Årets ambassadør her vært med på oppturer og nedturer, mest oppturer som han har vært med å skape selv. Han har teft for samarbeid, og for å være blant de som finner kjernen i oppgavene som skal gjøre og motivere teamet han er del av til innsats. Han er en typisk lagspiller, som også her et sterkt engasjement for bransjen. En typisk egenskap er at han alltid fokuserer på det som er bra, og arbeider for å forsterke det. I 2021 og 2022 har han representert bransjen i mange møter med de som tar beslutninger i samfunnet, møter som har vært preget av tillitt, god atmosfære og som mange ganger har endt med en eller annen form for løfte om en politikk som fremmer innovasjon, utvikling, regional industri samtidig som en har fokus på målet om utslippskutt i byggenæringen. På bakgrunn av dette mener juryen at Per Einar Dahl skal tildeles prisen årets ambassadør for 2022.»

Juryen bestå av John-Erik Reiersen i Betong Norge og Svein Eriksson i Norcem.

Betongindustriens miljøpris

Per Brevik mottok Betongindustriens miljøpris.

Juryens begrunnelse;

– Betongindustriens miljøpris for 2022 tildeles en person som motiverer til innovasjon og utvikling, som er en viktig medspiller når bransjen og bedriftene skal innfri målet om utslippskutt. Som dere vet har vi bare noen få år på å innfri vår del av utslippskuttene i Parisavtalen. Årets mottaker av prisen har over tid hatt en sentral rolle i arbeidet med utslippskutt. Samtidig er årets mottaker av prisen målrettet og tålmodig. Det er ikke alle som ville stå i det i mer enn 20 år før man endelig får gjennomslag for visjonen om teknologiendringer som i tillegg er krevende ressursmessig, uttalte John-Erik Reiersen i Betong Norge under utdelingen.

– Helt fra de første planene om å innføre ny teknologi ble lagt for nesten 20 år siden har prosjektet blitt loset fram av prismottageren til hva det er i dag. Prosjektet har stor internasjonal oppmerksomhet, der prismottageren har vært en troverdig talsperson ut mot samfunnet. Man kan trygt si at prismottageren også bygget troverdighet og et positivt rennomme for bransjen ved sin måte å formidle på. 

Generalforsamling 2022

I 2022 ble generalforsamling og studietur lagt til Kristiansand

Studieturen startet med et besøk hos Elementsør i Søgne med omvisning og grilling. Videre gikk turen til Høllen med guidet tur til trehusbebyggelsen før vi gikk om bord i båt til Saltebua som ligger på Bragdøya like utenfor Kristiansand. Om bord på båten ble det servert ferske lokale reker. På Saltebua ble det gjennomført en maritim festmiddag. I løpet av kvelden ble Element Sør AS tildelt prisen for årets betongelementfabrikk 2021.  

Elementsør AS ble tildelt prisen for årets Betongelementfabrikk for 2021 i forbindelse med studieturen.

Generalforsamlingen fant sted på Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. Etter generalforsamlingen hadde EBA Agder et innlegg etterfulgt av et innlegg om Miljø- og kommunikasjonsprosjektet.

Neste generalforsamling ble satt til å avholdes i Lisboa, Portugal i 2023.

Kursvirksomhet

Betong Norge har siden 2020 gjennomført alle A- og U-kurs som digitale kurs.

Dagens digitale kurs består av to deler hvor første del består av en E-læring. E-læringen gjennomføres enkeltvis av hver kursdeltager på nett. De består av videoer og mindre oppgaver som må gjennomgås før andre del av kurset. E-læringen gir mulighet til en fleksibel gjennomføring for deler av kurset. Andre del av kurset er samlingsbasert og blir avholdt over den digitale møteplattformen Zoom. Her får deltagerne mulighet til å delta aktivt i undervisningen og benytte seg av fagkunnskapen til foreleserne som de ville gjort i et fysisk samlingsbasert kurs.

Nytt for A1- og A2-kursene er at lab-øvelsen gjennomføres som fysisk samling i etterkant av A2-kurset. Deltagerne kan velge mellom flere datoer for gjennomføring av lab-samlingen.

Gjennomføring av kurs over nett er noe vi har hatt stor nytte av de siste årene
og trolig vil dette vedvare for teoretiske kurs. Likevel er det satt opp noen fysisk kurs gjennom året.

Høgskole og Universiteter – utdanningsinstitusjonene

Betongindustrien styrker samarbeidet med NTNU

Bransjen opplever økt interesse for industriell bygging med betong. Derfor har vi gjort en femårig avtale med NTNU, der Betong Norge bidrar til finansiering av to høgskolelektorstillinger ved institutt for konstruksjonsteknikk. Med formål om å etablere et enda tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

Førsteamanuensis Daniel Cantero (t.v), professor Terje Kanstad, Vegard Alme Ulstein fra Spenncon, professor Jan Arve Øverlid og Magne Lysberg fra Arcon prosjekt.

 

I løpet av høsten 2022 og våren 2023 har foreningen veiledet to bachelorgrupper i tillegg til en mastergruppe.

Oppgaveforslag blir delt direkte med studiesteder samt på betong.no: https://www.betong.no/for-studenter/

Studentseminaret i forbindelse med Betongindustridagene 2023 ble på nytt gjennomført som et fysisk arrangement. Til tross for lengre reisevei for enkelte studenter deltok det studenter både fra Oslo, Arendal, Trondheim og Ålesund.

HMS-utvalget

Formål med HMS-utvalget er å bidra til kompetansebygging for bransjen, samt gi innspill til og prioritere Betong Norges HMS arbeid. HMS utvalg hadde 2 møter i 2022.

 

Betongelementboka

Betongelementboken er et verk på 9 bøker, som brukes av prosjekterende og produsenter av betongelementer, samt av høgskoler og universitet. Verket finnes fritt tilgjengelig på foreningens webside, og kan kjøpes som bøker fra nettbutikken. Betongelementboken koster ca. 500 – 750 000 kr pr år i nyproduksjoner og oppdateringer.

I 2022 ble det lagt til et nytt rettelsesark til Betongelementboka bind C som erstatter rettelsesarket fra april 2021.

Betongelementboka finner du her

 

Miljø- og kommunikasjonssatsingen

Prosjektet kom i gang mot slutten av 2018, den første perioden brukte vi tid og ressurser på å bygge kompetanse hos medlemsbedriftene. Målet var å gjøre bedriftene bedre i møte med politikere og andre beslutningstagere, i tillegg formulerte vi Norske betongindustribedrifters felles identitet.

I 2022 gjennomførte vi 35 møter med politikere, rådmenn og andre beslutningstagere i kommunene. Vi arbeidet også tett opp mot Trøndelag og Vestland fylkeskommune. Vi satte også i gang tre forskningsprosjekter på bygg, klima og miljø. Resultatene fra dette arbeidet vil bli presentert under Arendalsuka 2023.

Vi gjennomførte to paneldebatter sammen med Norsk Stålforbund under Arendalsuka 2022, seminarene var godt besøkt og hadde flere kjente foredragsholdere.

Byggmontasjefaget

Våren 2022 ble byggmontasjefaget godkjent som et nytt videregående fag. Det ble imidlertid godkjent som et særløpsfag, hvor man gjennomfører 1 år med undervisning på skole for så 3 år som lærling.

I løpet av høsten 2022 ble undervisningsmateriale for byggmontasjefaget montasje produsert, og skal danne teorigrunnlaget for byggmontasjefaget. Videoer ble spilt inn for å lage innhold til delen av kurset som er tilrettelagt for e-læring og selvstudie.

Fra våren 2023 var det mulig å melde seg opp til teoretisk eksamen før fagprøven til byggmontasjefaget.

Vi gjennomfører et pilotkurs for praksiskandidater til byggmontasjefaget høsten 2023. Deretter minst et kurs hvert semester en periode fremover.

Medlemsoversikt

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: