Digitalisering av kurs

I mai 2020 gikk Betongelementforeningen over til digital gjennomføring av alle A- og U-kurs.

I dag tilbys totalt 5 heldigitale kurs med A3 - Produksjon-
og samsvarskontroll som nyest tilskudd. Første gjennomføring av dette kurset
blir avholdt i uke 20 med deltagere fra Alta i nord til Telemark i sør.

De digitale kurs vi tilbyr er U5, U3, A1, A2 og A3. Les mer om kursene her

Dagens digitale kurs består av to deler hvor første del består av en E-læring.
E-læringen gjennomføres enkeltvis av hver kursdeltager på nett. De består av
videoer og mindre oppgaver som må gjennomgås før andre del av kurset.
E-læringen gir mulighet til en fleksibel gjennomføring for deler av kurset.
Andre del av kurset er samlingsbasert og blir avholdt over den digitale
møteplattformen Zoom. Her får deltagerne mulighet til å delta aktivt i
undervisningen og benytte seg av fagkunnskapen til foreleserne som de ville
gjort i et fysisk samlingsbasert kurs.

Noen kurs inneholder en praktisk del som labøvelser eller fallsikring. Disse har
vi gjort mulig å gjennomføre internt i egen bedrift på grunn av restriksjoner
ved reise og samlinger det siste året.

Gjennomføring av kurs over nett er noe bedriftene har hatt stor nytte av det siste året og trolig vil dette vedvare for teoretiske kurs i tiden framover også.

Se våre kurs i vår kurskalender

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: