U5 - Montasjeteknikk for montasjeleder og kontrolleder, formann/bas - nettbasert

Kurs, U5

Kursets formål er å sikre at montasjeleder, formann og bas har de nødvendige kunnskaper og holdninger.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er personell som arbeider med montasje til daglig, og som er tiltenkt/har lederfunksjon/ansvarsrolle i denne sammenheng.

Montasjearbeider med betongelementer og samvirkekonstruksjoner skal foregå innenfor sikre og rasjonelle rammer, og innenfor kravene til kompetanse beskrevet i NS-EN 13670. 

Forkunnskaper

Kravet til forkunnskaper er i utgangspunktet erfaring fra montasjearbeider og/eller fagutdanning i byggfag. Ta nærmere kontakt med foreningen dersom spørsmål til dette. De som tilfredsstiller kravene gitt i NSEN13670, og i Betongopplæringsrådets utdyping av dette vil få utstedt kompetansebevis av Betongopplæringsrådet. Beviset dokumenterer kompetanse som montasjeleder eller montasjeformann/bas.

Kurslengde - kun nettbasert(ikke fysisk samling)

Kursets lengde er syv dager inklusive avsluttende eksamen. Av disse er 2,5 dager web-undervisning (1 halv og 2 hel dag), mens resten inklusive eksamen er e-læring. Betongelementforeningens kurs innbefatter at kursinnhold tilsvarende to og en halv av dagene gjennomføres som e-læring i forkant av web-undervisning. Tilgang til den e-læringen vil bli gitt ca 21 dager før kursstart. Alle mottar en epost med info om tilgang. Kurset er tilrettelagt slik at både montasjeleder, montasjeformann og bas skal kunne følge det samme kurset.

Har man ikke U3 kurs fra før, så vil man måtte gjennomføre noen e-læringsmoduler på dette før kursstart. Dette vil vi sende ut til de det gjelder. Denne e-læringen er kun selvstudiumsdelen av U3-kurset. For å få kompetansebevis for U3, så må man delta på 1,5 dag med nettbasert undervisning. Det er ikke et krav om at man tar resten av U3 kurset. Send en mail til nm@bnl.no om du ønsker å delta på U3 kurs eller les om U3 kurset her 

Fallsikring er en sentral del av kurset, nå gjør vi tilpasninger ifm koronaen slik at de som har tatt fallsikring fra før kan få godkjent det av oss. Dokumentasjon må sendes inn. De som ikke har fallsikring vil måtte delta på dette på et senere tidspunkt. Les mer om krav til fallsikringskurs her.

 I forkant av kurset skal man gjennomføre en e-læringsmodul for Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte). Denne e-læring er en del av kurset og tilgang blir sendt ut fra oss. Det kan søkes fritak hvis man har tatt dette kurset før. Les mer her om kriterer for fritak.

Eksamen må være bestått og kursdeltaker må dokumentere tilstrekkelig formalkompetanse og praksis for at kompetansebevis kan utstedes.

  • Kompetansebevis utstedes og oversendes fra Betongopplæringsrådet etter gjennomføring av kurs med eksamen og vurdering av utdannelse og praksis. Avgift pr kort er 1.200,- Les mer om BOR https://betongopplaering.no/
Foredragsholdere

Vi har foredragsholdere fra bl.a. Con-Form AS, Contiga AS, Spenncon AS, Mapei AS, BNL m.fl.

Pris

Medlem 9.700,- Ikke medlem 13.700,- pluss mva

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss!

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: