Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

A3 - Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjonsleder og kontrolleder

27. mar 2023 til 29. mar 2023
Nettbasert Pris medlem Norsk Betongforening/Betongfokus/Betong Norge 7000,-+mva Pris andre 9000,-+mva Påmeldingsfrist 17.mars Ta kontakt på nm@bnl.no for påmelding etter det.

Kurset er en del av kompetansestigen til produksjonsleder og kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206

Kurset gir opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav. A3 er et av kompetansekravene for å bli produksjonsleder og kontrolleder for alle utførelsesklasser.

Bakgrunn
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206.

Målgruppe
Personell som skal bli produksjonsleder og kontrolleder i henhold til NS-EN 206.

Læringsmål
Kurset skal gi en grunnleggende kompetanse i betongproduksjon og spesielt kravene i NS-EN 206 med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer, overvåking og sertifisering av PKS, samt fokus på oppdaterte krav i NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022.

Deltaker skal gjennomføre praktiske øvingsoppgaver og få trening i å løse oppgaver knyttet til produksjons- og samsvarskontroll på manuell måte og med dataverktøy.

Forkunnskaper
Kurset forutsetter ingeniørkompetanse eller at kursene A1 og A2 er gjennomført.
Deltakere bør gjøre seg kjent med NS-EN 206 før kursstart.

Kursets oppbygging og varighet
Kurset består av to deler. E-læring og samling som tilrettelegger for digital gjennomførelse.

Itslearning vil bli benyttet som hovedplattform med lenker til eksterne ressurser.

E-læring:
E-læring i forkant av samling vil utgjøre 1 dag (Ca. 7 timer).

Web-undervisning:
Samlingen går over 3 dager, etterfulgt av eksamen utført innen gitt tid.

Sluttvurdering
I etterkant av kurset skal deltaker gjennomgå individuell hjemmeeksamen på nett. Alle skrevne og trykte hjelpemidler og kalkulator er tillatt. Det stilles krav om 75% riktige svar for bestått eksamen. Ved ikke bestått kan ny eksamen gjennomføres.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.

Lærebøker/kurskompendium
NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022 er grunnlaget for kurset. Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav
- Gjennomføring av e-læring
- Tilstedeværelse på web-undervisning
- Deltakelse i alle gruppeoppgaver underveis
- Avsluttende eksamen

Kompetansebevis
Kompetansebevis utstedes og oversendes fra Betongopplæringsrådet etter gjennomføring av kurs med eksamen og vurdering av utdannelse og praksis. Avgift pr kort er 1.200,- Les mer om BOR https://betongopplaering.no/

Introduksjonspris

Medlemmer av Norsk Betongforening/Betongfokus/Betong Norge 7000,- pluss mva

Andre 9000,- pluss mva

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: