Frokostmøte om Sikkerhetsarbeidet i BA bedrifter

26. sep 2023, kl. 08.30–10.00
Påmeldingsfrist 25.sept

På dette webinaret har vi invitert blant annet representanter fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter, Næringslivets Sikkerhetsråd, og NHO som vil reflektere rundt hvilke mulige trusler/eksponering bedrifter står ovenfor, og videre endringer i trusselbildet som har/kan ha betydning for aktørene i byggenæringen.

I tillegg vil Nelfo være tilstede og gi oss gode eksempler på hvordan de sammen med sine medlemsbedrifter jobber med dette. 

Agenda

 • Kl. 08:30 Velkommen v/Lars Jacob Hiim (Administrerende direktør Boligprodusentene)
 • Kl. 08:35 Det store linjene – hvilke sikkerhetsutfordringer står Næringslivet overfor? /Odin Johannessen Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
 • Kl. 08:50 "Sikkerhetsarbeidet i BA bedriftene" v/Christopher Maccabe (Nasjonale Sikkerhetsmyndigheter/NSM)
 • Kl. 09:05 Hvordan jobber NHO med sikkerhet v/Cecilie Giil (NHO)
 • Kl. 09:20 Slik jobber vi ut mot våre medlemmer v/Jon Jon Steinar Sjøvik Hanestad (NELFO)
 • Kl. 09:35 Eksempel fra bransjen
 • Kl. 09:50 Paneldebatt og avrunding ledet av Lars Jacob Hiim

BNLs sikkerhetsgruppe består av 

 • Lars Jacob Hiim, Boligprodusentene
 • Anita Hegg, Byggenæringens Landsforening
 • Jøns Sjøgren, Byggevareindustriens forening
 • Monica Wærdahl-Eriksen, Norske Trevarer
 • Marianne Wætnes Røiseland, Rør Norge
 • John-Erik Reiersen, Betong Norge

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: