Webinar om forurensningsforskriften

28. nov 2023, kl. 14.00–15.30
Teams Påmeldingsfrist 27.nov

Husk at nyttårsaften er siste frist for måleprogram etter forurensningsforskriften.

Vi minner om at alle betongelementfabrikker må utarbeide plan med måleprogram for hvordan de møter kravene i kapittel 33 i forurensningsforskriften. Miljødirektoratet har utarbeidet en egen veileder som miljøavdelingene hos Statsforvalteren nå bruker for oppfølgning av betongelementbedriftene.

Denne veilederen ligger på nett.

Forskriftens vilkår gjelder i all hovedsak fra 1. januar 2023 for alle virksomheter som er omfattet av virkeområdet. Dette betyr at innen ett år etter fastsettelse (dvs innen 31.12.2023) skal virksomhetene ha fått på plass et måleprogram og gjennomført målinger av utslipp til resipient og støy.

Vi ser nå at Statsforvalteren i fylkene begynner å sende ut skjemaer som skal fylles ut for å dokumentere status for bedriftenes arbeid i 2023 etter forurensningsforskriftens kapittel 33. Det haster altså med dette arbeidet og ikke alle er kommet like langt.

Det kan være bedrifter som trenger bistand i dette arbeidet de siste månedene i dette året. Vi arrangerer derfor et nettmøte 28.nov kl 14.00-15.30 der vi gjennomgår de punktene som bør være med i bedriftens måleprogram som en forberedelse på Statsforvalterens oppfølgning av forurensningsforskriften.

Jan Eldegard Hjelle fra Betongfokus/Fabeko vil gjennomgå de punktene som de har anbefalt for sine medlemmer og som også er aktuelle for betongelementprodusenter.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: