Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

Digitale elementkurs for konstruktør og RIB

11. apr 2024 til 30. mai 2024
Nettbasert Se påmeldingsskjema for pris Påmeldingsfrist Frem til dagen før hvert enkelt kurs

Betong Norge tilbyr en rekke digitale elementkurs med hovedtema fra Betongelementbøkene. Kursene vil bli avholdt digitalt i Zoom.

Det er 7 kurs å velge mellom. Varighet er 2 timer pr kurs. Det avholdes to forskjellige kurs per avsatt dag hvor ett vil bli avholdt fra ca. kl.09:00-11:00, og ett kl. 13:00-15:00. Du velger i påmeldingsskjema om du ønsker å delta på alle minikurs eller kun noen.

Link til sendingen blir sendt ut som kalenderinvitasjon til påmeldte i forkant av kurset.

Dimensjonering av trykkforbindelser
11.april kl. 09.00-11.00

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka Bind B kapittel 17 – Trykkoverføring i betong og 18 – Trykkoverføringer i forbindelser.

Kurset vil gi en gjennomgang av teori og beregningseksempel for trykkoverføring i betong og forbindelser.

Dimensjonering av strekkforbindelser
11.april kl. 13.00-15.00

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka Bind B kapittel 19 - forankring av stål. Dette kapitlet omhandler dimensjoneringsgrunnlaget for festemidler av stål. Kurset vil gi en gjennomgang av teorigrunnlag samt enkle beregningseksempler for ofte brukte stålforankringer.

Dimensjonering av skjærforbindelser
25.april kl. 09.00-11.00

Hovedtemaet for seminaret er Betongelementboka bind B – Skjæroverføring.

Dette kapitlet omhandler skjæroverføring i knutepunkter. Det innebærer skjæroverføring mellom to betongelementer, mellom betongelement og betongkonstruksjoner og mellom betongelementer og stål.

Kurset vil gi en gjennomgang av typiske forbindelser med regneeksempler.


Planlegging av midlertidige avstivingssystemer del 1
23.mai kl. 09.00-11.00 

Seminaret tar for seg deler av Betongelementboka bind G - Transport og montasje og Bind I - Avstivning i montasjefasen. Det vil rettes spesielt fokus på beregning av naturlaster (snø- og vindlaster) med reduserte returperioder.

I tillegg tar seminaret for seg hvilke betingelser som må legges til grunn for bruk av laster med kortere returperioder i tilknytning til midlertidig avstivning.  

Planlegging av midlertidige avstivingssystemer del 2
23.mai kl. 13.00-15.00

Seminaret tar for seg deler av Betongelementboka Bind I – Avstiving i montasjefasen.

Hulldekkeskiver - grunnleggende metode
30. mai kl. 09.00-11.00

Seminaret tar for seg beregningsregler i henhold til NS-EN 1168 i tillegg til aktuelle kapitler i Betongelementboken (BEB).

Kurset vil gi en gjennomgang av ulike avstivningssystemer for betongelementkonstruksjoner og en oppsummering av fordeler og ulemper.

Hulldekker – sikkerhetstilrådninger
30.mai kl. 13.00-15.00 

Betongelementforeningen har utarbeidet to sikkerhetstilrådninger for prosjektering og montasje av hulldekker. Den ene tilrådningen er fra 2019 og den siste er fra 2021.  Kurset vil gi en gjennomgang av begge disse tilrådningene.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: