Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

A1 - Grunnkurs i Betongteknologi

Nettbasert Fabeko og BEF medlem 7.000,- Ikke medlem 9.000,- Pluss mva

Bakgrunn

Kurset er 1. trinn på kompetansestigen til laborant, blandeoperatør, produksjonsleder eller kontrolleder innen produksjon av betong i henhold til krav til kompetanse i norsk standard NS-EN 206+NA.

Hensikt

Tilrettelagt teoretisk opplæring og kompetanseheving av personell som utfører laboratoriearbeid, blandeoperasjoner eller står ansvarlige for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av produsert betong, for å tilfredsstille bedriftenes og kundens behov samt standardens krav til kompetanse.

Målgruppe

Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206.

Læringsmål

Kurset gir en grunnleggende innføring i materialkunnskap på betongens delmaterialer, tilslag, bindemidler (sement, silika, flyveaske, slagg) og tilsetningsstoffer. Kurset gir i tillegg gjennom laboratorieøvelser, innføring og forståelse av prøvetaking og delmaterialenes innvirkning på betong. Kurset beskriver produksjonsutstyr samt vedlikehold, kontroll og kalibrering av doserings og laboratorieutstyr. 

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel å ha erfaring fra laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets oppbygning og varighet (corona tiltak).

På grunn av dagens tilstander er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Det vil bli brukt en rekke plattformer for digital læring, men dere vil benytte Itslearning som hovedplattform med lenker til eksterne ressurser.

E-læring:

I forkant av kurset får deltakere tilgang til e-læringsmodulen som omhandler betongteknologi. Denne har en estimert gjennomføringstid på 3-5 timer og avsluttende prøve må være bestått før de aktuelle dagene for web-undervisning.

Web-undervisning:

Den faktiske undervisningen vil foregå som webinar via plattformen Zoom. Web-undervisningen vil foregå over 4 dager, mellom 8:30-12:00.

Laboratorieøvelse:

Siste undervisningsdag får deltakere utdelt en sjekkliste for gjennomføring av øvelse i laboratoriet i egen bedrift. Laboratorieøvelsen må være gjennomført i løpet av påfølgende uke etter web-undervisningen. Deltakere leverer sjekklisten på web-plattformen itslearning.

OBS: Vi forutsetter at laboratorieøvelsen følges opp av en person internt/hos tilslagsleverandøren. Vedkommende forutsettes å være teknolog eller ha kompetansebevis klasse PPK.

Web-undervisningen går over 4 dager. I tillegg bør det settes av ca. 1 arbeidsdag til gjennomføring av laboratorieøvelsen og ca. 4 timer til gjennomføring av e-læringskurs i forkant.

Om e-læringkurs 

I forkant av web-undervisningen skal deltakere gjennomføre et obligatorisk e-læringskurs. Kurset tar for selg følgende tema: 

Innledningsvis om betong: Sammensetning, ulike typer, miljø og regelverk. 
Sement og andre bindemidler: Produksjon og sammensetning av sement. Silika, flygeaske og slagg. K-faktor. 
Tilslag: Produksjon, egenskaper og kvalitetskontroll. Innvirkning på fersk og herdet betong. Kornfordeling og kornform. 
Tilsetningsstoffer: Innledningsvis om alle sentrale typer tilsetningsstoff og deres virkning i fersk og herdet fase. 
Fersk betong: Forhold som påvirker støpelighet. Partikkel-matriks modellen og volumkontroll. Stivhet og seighet. 

Sluttvurdering

Etter kurset gjennomføres det skriftlig eksamen på papir. Eksamen ettersendes Betongopplæringsrådet. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

• Betongelementforeningen kurskompendium

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

• NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar. Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk.

Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav

Det kreves gjennomføring av e-læring i forkant av web-undervisning

Tilstedeværelse på web-undervisningen

Innlevering av sjekkliste for laboratorieøving

Avsluttende eksamen

Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

Pris

Medlem 9.000,- Ikke medlem 10.000,- pluss mva

Se kompetansekrav fra BOR i link.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: