Vi fornyer nettsiden

I forbindelse med fusjonen mellom Fabeko, Betongfokus og Betong Norge - Betongelementforeningen jobber vi nå med å fornye vår nettside. Takk for tålmodigheten.

A2 - Videregående opplæring i betongteknologi

Nettbasert Fabeko og BEF medlem 7.000,- Ikke medlem 9.000,- Pluss mva
Bakgrunn 

Kurset er 2. og siste trinn på kompetansestigen for laborant og blandeoperatør, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206+NA for betongproduksjon. Dersom det også er krav om å gjennomføre A1-kurs, anbefales det å ta dette kurset først.

Målgruppe

Personell som skal bli laboranter, blandeverkoperatører, eller ha overordnet ansvar for produksjon eller kvalitetsdokumentasjon av betong i henhold til NS-EN 206. A2-kurset er kompetansebevisgivende, og deltakere får utstedt kompetansebevis LO (laborant) og BO (blandemaskinoperatør) ihht. retningslinjer fra Betongopplæringsrådet. 

Læringsmål

Kurset gir videregående opplæring i betongens delmaterialer, samt betongens egenskaper i fersk og herdet fase. Kandidater skal være i stand til å foreta enkle proposjoneringer og ha god forståelse for hvilke muligheter som finnes innen bruk av databaserte proposjoneringsverktøy. 

Teorien blir delvis gjennomgått i praksis ved heldags laboratoriearbeid hvor endring av tilslagssammensetting (endring av vannbehov), endring av sementmengder, endring av masseforhold og bruk av tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer viser hvordan betongens egenskaper endres.

Kurset gir videregående opplæring i betongteknologi, deltagerne får en innføring i resepter, reseptutvikling, leveranse- og ytelseskrav for fersk og herdet betong. Kursdeltagerne lærer og om fasthets-, eksponerings- og bestandighetsklasser. Kurset gir en grundig innføring i produksjonsstandarden NS-EN 206 samt opplæring i prøvetagning av fersk betong, krav til rutiner for produksjonskontroll og ytelseserklæring for fersk betong. 

Forkunnskaper

Kurset krever at man har gjennomført opplæring til A1. Kurset krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel å ha erfaring fra laboratoriearbeid eller produksjon av betong eller å ha kunnskap til produksjonsgangen. Kunnskap innen prosessorfaget vil være en stor fordel da stort sett all betongproduksjon er automatisert gjennom datastyring.

Kursets oppbygning og varighet (corona tiltak).

På grunn av dagens tilstander er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Det vil bli brukt en rekke plattformer for digital læring, men dere vil benytte Itslearning som hovedplattform med lenker til eksterne ressurser.

·        E-læring:

o   I forkant av kurset får deltakere tilgang til e-læringsmodulen som omhandler betongteknologi. Denne har en estimert gjennomføringstid på 3-5 timer og avsluttende prøve må være bestått før de aktuelle dagene for web-undervisning.

·        Web-undervisning:

o   Den faktiske undervisningen vil foregå som webinar via plattformen Zoom. Web-undervisningen vil foregå over 4 dager, mellom 8:30-12:00.

·        Laboratorieøvelse:

o   Siste undervisningsdag får deltakere utdelt en sjekkliste for gjennomføring av øvelse i laboratoriet i egen bedrift. Laboratorieøvelsen må være gjennomført i løpet av påfølgende uke etter web-undervisningen. Deltakere leverer sjekklisten på web-plattformen itslearning.

§  OBS: Vi forutsetter at laboratorieøvelsen følges opp av en person internt. Vedkommende forutsettes å være teknolog eller ha kompetansebevis klasse PPK.

Web-undervisningen går over 4 dager. I tillegg bør det settes av ca. 1 arbeidsdag til gjennomføring av laboratorieøvelsen og ca. 4 timer til gjennomføring av e-læringskurs i forkant.

Om e-læringkurs 

I forkant av web-undervisningen skal deltakere gjennomføre et obligatorisk e-læringskurs. Kurset har en estimert gjennomføringstid på 3-4 timer. Kurset tar for selg følgende tema: 

Betongens struktur og egenskaper: Fordypning i poresystem, svinntyper og betong som komposittmaterialet. 
Herdet betong: Betongens egenskaper med hensyn på styrke og stivhet i armert og uarmert betong. 
Bestandighet og nedbrytning: Diverse nedbrytningsmekanismer og tiltak for å øke bestandighet til betong.
Herdeteknologi: Varmeutvikling i betong ved hydratisering. Hvordan og i hvilke tilfeller skal varmeutvikling styres. 

Sluttvurdering

Etter kurset gjennomføres det skriftlig eksamen på papir. Eksamen ettersendes Betongopplæringsrådet. Mer informasjon blir gitt under kursgjennomføringen.

Alle skrevne og trykte hjelpemidler er tillatt.

Kursbevis tildeles etter gjennomført kurs med bestått eksamen.

Kompetansebevis utstedes av BOR når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger (utfylt personopplysningsskjema). De aktuelle kurser må gjennomføres i angitt rekkefølge.

Lærebøker/kurskompendium

Følgende lærebøker/kurskompendium legges til grunn for kurset:

• Betongelementforeningen kurskompendium

I forbindelse med kurset må deltakerne ha tilgang til følgende standard:

• NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017 – Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar.  Det er et krav om at alle deltakere skal være utstyrt med en NS-EN 206, enten digitalt eller på trykk.

Denne kan kjøpes på: www.standard.no

Arbeidskrav
  • Det kreves gjennomføring av e-læring
  • Tilstedeværelse på web-undervisningen
  • Gjennomføring av tester på itslearning?
  • Innlevering av sjekkliste for laboratorieøving
  • Avsluttende eksamen

Kurset er godkjent av BOR-Betongopplæringsrådet.

Pris

Medlem 9.000,- Ikke medlem 10.000,- pluss mva

Se kompetansekrav fra BOR i link.

Relaterte kurs:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: